Learning Centre

Effect of Input Filter on the Stability of a Switsing Power Supply

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Zenger, Kai
dc.contributor.author Nyblom, Tuomas
dc.date.accessioned 2020-12-04T16:13:16Z
dc.date.available 2020-12-04T16:13:16Z
dc.date.issued 2002
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/91229
dc.description.abstract Työssä tutkitaan miten tulosuodin ja erilaiset säädöt vaikuttavat nostavan hakkuriteholähteen vakauteen. On perusteltua ajatella, että virtasäädetty teholähde olisi normaalia jännitesäädettyä teholähdettä herkempi tulosuotimen aiheuttamille stabiilisuusongelmille. Työssä ratkaistaan systeemin, jossa virtasäädetyn teholähteen eteen on kytketty tulosuodin, siirtofunktiot ja tarkastellaan näiden siirtofunktioiden stabiilisuutta. Näin saadut tulokset varmennetaan rakentamalla systeemille simulointimalli. Simuloinneissa käytetään teholtaan 500W olevaa, kaupallista tuotetta matkivaa nostavaa hakkuria. Osoittautuu, että ratkaistuja siirtofunktioita on hyvin hankala saada epästabiileiksi. Itse asiassa ne pysyvät stabiileina lähes millä tahansa tulosuotimen parametreilla. Tästä voidaan päätellä, ettei virtasäädetty teholähde ole merkittävästi herkempi kuin virtasäädetty teholähde tulosuotimen aiheuttamille ongelmille. fi
dc.format.extent 60
dc.language.iso fi en
dc.title Effect of Input Filter on the Stability of a Switsing Power Supply en
dc.title Tulosuotimen vaikutus hakkuriteholähteen stabiilisuuteen fi
dc.contributor.school Teknillinen korkeakoulu fi
dc.contributor.school Helsinki University of Technology en
dc.contributor.department Teknillisen fysiikan ja matematiikan osasto fi
dc.subject.keyword switched-mode power supply en
dc.subject.keyword hakkuriteholähde fi
dc.subject.keyword input filter en
dc.subject.keyword tulosuodin fi
dc.subject.keyword stability en
dc.subject.keyword stabiilisuus fi
dc.subject.keyword small signal model en
dc.subject.keyword piensignaalimalli fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-2020120450064
dc.programme.major Sovellettu matematiikka fi
dc.programme.mcode Mat-2 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu -tutkielma fi
dc.contributor.supervisor Hämäläinen, Raimo
local.aalto.openaccess no
local.aalto.digifolder Aalto_41432
dc.rights.accesslevel closedAccess
local.aalto.idinssi 21099
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö
local.aalto.digiauth ask


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics