Learning Centre

Environmental declaration for furniture industry

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Martikainen, Pasi
dc.contributor.author Kivi, Otto
dc.date.accessioned 2020-12-04T15:57:46Z
dc.date.available 2020-12-04T15:57:46Z
dc.date.issued 2003
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/90930
dc.description.abstract Tutkimuksen tavoitteena oli laatia ympäristöselosteen malli huonekaluteollisuudelle. Asiakkaat lähettävät huonekaluvalmistajille kyselyjä koskien huonekalujen ympäristövaikutuksia ja niissä käytettäviä materiaaleja ja kemikaaleja. Ympäristöselosteen avulla valmistajat pyrkivät vastaamaan näihin kyselyihin entistä systemaattisemmin. Työn kirjallisessa osassa tutustutaan elinkaarianalyysiin, ympäristöjärjestelmiin, ympäristömerkkeihin, erilaisiin ympäristöselosteisiin, voimassa olevaan lainsäädäntöön sekä muutamaan muuhun tutkimuksen kannalta oleelliseen järjestelmään ja luokitukseen. Kirjallisessa osassa luodaan myös lyhyt katsaus kahteen tulevaan EU:n direktiiviin. Elinkaarianalyysi on tapa saada tietoa tuotteen vaikutuksista ympäristöön koko sen elinkaaren ajalta. Ympäristöjärjestelmä on dokumentoitu laatujärjestelmä jossa huomio kiinnittyy yrityksen ympäristöasioihin. Ympäristömerkit ovat virallisia merkkejä, joilla ilmoitetaan, että tuote tai sen valmistus kuormittaa ympäristöä kilpailijoitaan vähemmän. Ympäristömerkkejä on useiden eri tahojen myöntämiä. Suomessa tunnetuimmat ovat pohjoismainen Joutsenmerkki ja EU:n kukkamerkki. Näistä molemmista merkeistä löytyy kriteerit huonekaluille. Ympäristöselosteet ovat tuoteselosteen kaltaisia dokumentteja, jotka keskittyvät tuotteen ympäristön kannalta oleellisimpiin asioihin. Ympäristöselosteet laaditaan yleisesti jonkin kolmannen osapuolen laatiman mallin perusteella. Aineistona tutkimuksessa käytettiin haastatteluja ja yrityksille saapuneita kyselyjä. Tutkimusta varten haastateltiin 15 henkilöä. Haastateltavina ryhminä olivat huonekalujen valmistajat, myyjät ja ostajat sekä sisustusarkkitehdit. Yrityksille saapuneita kyselyjä saatiin tutkimuksen käyttöön 10 kappaletta. Kyselyt olivat tulleet Suomesta, Ruotsista ja Norjasta. Tutkimuksen lopputuloksena esitetään ympäristöselosteen malli huonekaluteollisuudelle. Malliin on koottu tärkeimmät asiat kirjallisuuden, haastattelujen ja kyselyiden pohjalta. Mallista on pyritty tekemään mahdollisimman yksinkertainen ja yksiselitteinen, jotta siitä olisi todellista hyötyä käyttäjilleen. Yksinkertaisuutta puoltaa myös se, että tällöin selosteeseen tulee tutustuttua, vaikka ympäristöasiat eivät juuri sillä kertaa ostopäätökseen vaikuttavana tekijänä olisikaan. fi
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Environmental declaration for furniture industry en
dc.title Huonekalun ympäristöseloste fi
dc.contributor.school Teknillinen korkeakoulu fi
dc.contributor.school Helsinki University of Technology en
dc.contributor.department Puunjalostustekniikan osasto fi
dc.subject.keyword furniture en
dc.subject.keyword huonekalu fi
dc.subject.keyword environmental label en
dc.subject.keyword ympäristömerkki fi
dc.subject.keyword environmental management system en
dc.subject.keyword ympäristöjärjestelmä fi
dc.subject.keyword environmental declaration en
dc.subject.keyword ympäristöseloste fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-2020120449765
dc.programme.major Puutekniikka fi
dc.programme.mcode Puu-28 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu -tutkielma fi
dc.contributor.supervisor Paajanen, Tero
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_23634
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 19925
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö
local.aalto.digiauth yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics