Learning Centre

Advanced audio interfaces for mobile Java

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Rantalahti, Antti
dc.contributor.author Paavola, Matti Ilmari
dc.date.accessioned 2020-12-04T15:55:36Z
dc.date.available 2020-12-04T15:55:36Z
dc.date.issued 2003
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/90888
dc.description.abstract Tämä työ käsittelee kannettavan laitteen äänisignaalinkäsittelyn ohjaamista ohjelmallisesti. Työssä käydään läpi työn kannalta oleelliset psykoakustiikan ilmiöt ja niiden sovellus: virtuaaliakustiikka. Toisaalta työssä tutustutaan viiteen eri äänisignaalinkäsittelyn ohjausrajapintaan, jotka ovat yleisesti käytössä henkilökohtaisissa tietokoneissa. Lisäksi yksi kannettaviin laitteisiin suunniteltu Java-kielinen rajapinta käydään läpi. Tämä ohjelmointirajapinta muodostaa alustan työssä itse kehitettävälle rajapinnalle. Työn pääasiallisena tuloksena syntyy uusi äänisignaalinkäsittelyn ohjausrajapinta. Tämä rajapinta on suunniteltu erityisesti kannettaville laitteille. Uusi rajapinta tukee muun muassa 3D-ääntä, keinotekoista kaiuntaa, taajuuskorjausta ja erilaisia tehostesuotimia. Esitelty rajapinta mahdollistaa esimerkiksi virtuaaliakustiikan luomisen käyttäjälle kuultavaksi matkapuhelimeen liitettyjen kuulokkeiden välityksellä. Rajapinnasta tarjotaan Windows-ympäristöön referenssitoteutus ja sen päälle rakennettu esittelysovellus. Työn tuloksena syntynyttä rajapintaa verrataan työssä läpikäytyihin yleisiin ohjelmointirajapintoihin ja todetaan, että syntynyt rajapinta on kykeneväinen moniin samoihin asioihin kuin suuremmatkin rajapinnat ollen silti kevyempi ja siten soveltuvampi kannettaviin laitteisiin. fi
dc.format.extent viii + 64
dc.language.iso en en
dc.title Advanced audio interfaces for mobile Java en
dc.title Edistyneet äänirajapinnat kannettavaan Javaan fi
dc.contributor.school Teknillinen korkeakoulu fi
dc.contributor.school Helsinki University of Technology en
dc.contributor.department Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto fi
dc.subject.keyword 3D audio en
dc.subject.keyword 3D-ääni fi
dc.subject.keyword J2ME en
dc.subject.keyword virtuaaliakustiikka fi
dc.subject.keyword Java en
dc.subject.keyword Mobile Media API en
dc.subject.keyword virtual acoustics en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-2020120449723
dc.programme.major Akustiikka ja äänenkäsittelytekniikka fi
dc.programme.mcode S-89 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu -tutkielma fi
dc.contributor.supervisor Karjalainen, Matti
local.aalto.openaccess no
local.aalto.digifolder Aalto_36402
dc.rights.accesslevel closedAccess
local.aalto.idinssi 19880
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö
local.aalto.digiauth ask


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics