Web and native technologies in mobile application development

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Saarinen, Antti
dc.contributor.author Erkkilä, Jussi-Pekka
dc.date.accessioned 2013-04-25T07:07:01Z
dc.date.available 2013-04-25T07:07:01Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/9028
dc.description.abstract In recent years, the mobile application development has become an increasingly important area in the software industry. However, there are multiple different and incompatible mobile platforms and ecosystems on the market. The issue for application developers is supporting all the different devices and platforms. New web programming technologies, such as CSS3 and HTML5, bring new opportunities for the mobile application development. Since practically every mobile device includes a web browser, web technologies provide a way to cover almost all modern mobile devices by writing a single application. This thesis reviews the current status of HTML5 and other web technologies, and compares them to the native, platform-specific development technologies. The main focus of the thesis is to evaluate the advantages and disadvantages of the web technologies in mobile application development, and how the web technologies affect on resource usage, performance and user experience in mobile applications. As a conclusion we state that whereas the native technologies provide an optimal user experience and performance, the web technologies provide fast and flexible way to produce cross-platform mobile applications. The web technologies already provide a competitive alternative to the native technologies. However, the best technology for implementing a mobile application depends on several factors, such as business objectives, target audience and technical requirements. en
dc.description.abstract Viime vuosina mobiilisovellusten ohjelmistokehitys on noussut merkittävään rooliin ohjelmistoteollisuudessa. Markkinoilla on kuitenkin useita keskenään yhteensopimattomia mobiililaitteita ja -alustoja. Useiden eri laitteiden ja järjestelmien tukeminen on ohjelmistokehittäjille merkittävä haaste. Uudet web-ohjelmointiin tarkoitetut tekniikat, kuten CSS3 ja HTML5, avaavat uusia mahdollisuuksia mobiilisovellusten kehittäjille. Koska käytänossä kaikki modernit mobiililaitteet sisältävät Internet-selaimen, web-tekniikoita hyödyntäen voidaan kehittää mobiilisovelluksia, jotka toimivat lähes kaikissa mobiililaitteissa. Tämä diplomityö käsittelee HTML5:n ja sen ympärille rakentuvien web-tekniikoiden käyttöä mobiilisovellusten ohjelmistokehityksessä. Diplomityön päätavoite on arvioida web-tekniikoiden tarjoamia hyötyjä ja haittoja verrattuna perinteisiin alustakohtaisiin ohjelmistokehitystekniikoihin, sekä sitä, miten web-tekniikoiden käyttäminen sovelluskehityksessä vaikuttaa mobiililaitteiden resurssien käyttöön, suorituskykyyn sekä käyttökokemukseen. Johtopäätöksenä esitetään, että perinteiset laite- ja alustakohtaiset tekniikat tarjoavat parhaan käyttökokemuksen ja suorituskyvyn mobiilisovelluksille. Sen sijaan web-tekniikat tarjoavat nopean ja joustavan tavan tuottaa alustariippumattomia mobiilisovelluksia. Yhteenvetona todetaan, että web-tekniikat tarjoavat kilpailukykyisen vaihtoehdon mobiilisovellusten tuottamiseen, mutta paras tekniikka yksittäisen sovelluksen toteuttamiseen riippuu tapauskohtaisesti useasta eri tekijästä, kuten sovelluksen kohdeyleisöstä, teknisistä vaatimuksista ja kaupallisista tavoitteista. fi
dc.format.extent 97 s.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.title Web and native technologies in mobile application development en
dc.title Web- ja natiiviteknologiat mobiilisovellusten kehityksessä fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword mobiili fi
dc.subject.keyword web fi
dc.subject.keyword sovelluskehitys fi
dc.subject.keyword android fi
dc.subject.keyword virrankulutus fi
dc.subject.keyword muistin käyttö fi
dc.subject.keyword suorituskyky fi
dc.subject.keyword käyttökokemus fi
dc.subject.keyword mobile en
dc.subject.keyword web en
dc.subject.keyword application development en
dc.subject.keyword android en
dc.subject.keyword power consumption en
dc.subject.keyword memory usage en
dc.subject.keyword performance en
dc.subject.keyword user experience en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201304261933
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Tietokoneverkot fi
dc.programme.mcode T-110
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Nurminen, Jukka K.


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse