Learning Centre

Adjusting components of management control system for strategic change - Case: A real estate service provider in Finland

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Savolainen, Jenni
dc.date.accessioned 2013-04-04T01:30:21Z
dc.date.available 2013-04-04T01:30:21Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/8970
dc.description.abstract Tutkielma käsittelee johdon ohjausjärjestelmiä ja miten sen komponentteja tulisi muokata organisaatiokehityksen vuoksi. Tutkielma perustuu yhden kiinteistöalan palveluyrityksen tarkasteluun. Osakeyhtiö toimii Suomessa. Tutkielman kohdeyritys haluaa varmistaa, että strategia ymmärretään jokaisella organisaatiotasolla. Siten johdon ohjausjärjestelmän komponentit tulee mukauttaa tähän strategian muutokseen, joka johtuu organisaation kehittämisestä. Tutkielma on konstruktiivinen tutkimus johdon ohjausjärjestelmistä kohdeyrityksessä. Tutkielma toteutetaan yhdessä kohdeyrityksen edustajien kanssa. Tutkielma keskittyy siihen, miten johdon ohjausjärjestelmiin on päädytty ja miten strateginen muutos vaikuttaa johdon ohjausjärjestelmiin. Tutkielman kohdeyritys on määritellyt uuden strategian kasvulle. Sen vuoksi kohdeyritys haluaa selventää strategisia tavoitteita ja asettaa yritystasoisia mittareita näille strategisille tavoitteille. Strategiset tavoitteet määritellään jokaiselle johtotasolle. Kohdeyritys on määritellyt kolme strategista tavoitetta ja kaksi niistä otetaan huomioon tässä tutkielmassa. Tämä kaksi tavoitteista liittyvät nykyisen palvelumallin edelleenkehittämiseen. Kolmas tavoite liittyy yritysostoihin, mutta tämä tavoite on jätetty tutkielman ulkopuolelle. Tutkielma on laadullinen tutkimus, joka perustuu pääasiassa haastatteluihin yrityksessä. Ensin haastatellaan johtoryhmän jäseniä, jotta voidaan ymmärtää, miten strategia on suunniteltu toteutettavan. Seuraavaksi haastatellaan yksikköpäälliköitä. Tämän avulla tiedetään, miten kontrollisysteemi koetaan alemmilla johtotasoilla, ja miten tehokas kontrollisysteemi on ollut. Haastatteluiden avulla saadaan myös käsitys siitä, miten tehokkaasti tavoiteltu strategia on kommunikoitu tähän mennessä, ja miten yksikköpäälliköt ovat ymmärtäneet strategian. Tutkielma perustuu siihen, miten johdon ohjausjärjestelmien komponenttien painotusta tulisi muuttaa, jotta ohjausjärjestelmä tukisi strategian jalkauttamista. Jotta jalkauttamisessa voidaan onnistua, tutkimuksen perusteella ehdotan, että painotusta lisättäisiin hallinnolliseen, kyberneettiseen ja suunnitteluhorisontin ohjausjärjestelmiin. Näiden ohjausjärjestelmien käytössä on puutteita tällä hetkellä, jotta strategia saataisiin jalkautettua. Tämä lisäksi, kyberneettistä ohjausjärjestelmää tulisi painottaa enemmän kuukausittaisessa raportoinnissa. Muokattu tuloslaskelmapohjainen raportti otettaisiin käyttöön jokaisella johtotasolla, ja siten strategiset tavoitteet saisivat enemmän huomiota. Toiminnanohjausmittareita määritetään sekä yritys- että yksikkötasolle. en
dc.format.extent 64
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Adjusting components of management control system for strategic change - Case: A real estate service provider in Finland en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Department of Accounting en
dc.contributor.department Laskentatoimen laitos fi
dc.subject.keyword Management control systems
dc.subject.keyword growth
dc.subject.keyword organisational development
dc.subject.keyword Key Performance indicators
dc.subject.keyword strategy
dc.subject.keyword Johdon ohjausjärjestelmät
dc.subject.keyword kasvu
dc.subject.keyword toiminnan kehittäminen
dc.subject.keyword toiminnanohjausmittarit
dc.subject.keyword strategia
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201304051876
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Accounting en
dc.programme.major Laskentatoimi fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon laskentatoimi
dc.subject.helecon accounting
dc.subject.helecon johtaminen
dc.subject.helecon management
dc.subject.helecon ohjausjärjestelmät
dc.subject.helecon control systems
dc.subject.helecon kiinteistöt
dc.subject.helecon real estates
dc.subject.helecon palvelut
dc.subject.helecon service
dc.subject.helecon mittarit
dc.subject.helecon ratings
dc.subject.helecon strategia
dc.subject.helecon strategy
dc.subject.helecon kehitys
dc.subject.helecon development
dc.subject.helecon organisaatio
dc.subject.helecon organization
dc.ethesisid 13155
dc.date.dateaccepted 2013-02-08
dc.location P1 I
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.idthes 13155


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics