Liikearvon arvonalentumistestauksen IAS 36:n mukaisten raportointisäännösten noudattaminen Helsingin pörssissä listatuissa yhtiöissä vuosina 2007-2011

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Valjakka, Terhi
dc.date.accessioned 2013-04-04T01:30:20Z
dc.date.available 2013-04-04T01:30:20Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/8969
dc.description.abstract Tutkimuksen tavoitteet: Tämä tutkimus selvittää sitä, kuinka kattavasti Helsingin pörssissä listatut yhtiöt ovat noudattaneet vuosina 2007-2011 IAS 36 -standardin mukaisia raportointivaatimuksia liikearvon arvonalentumistestauksesta. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan raportointivaatimusten noudattamisen ajallista kehitystä, sekä pyritään löytämään raportoinnin laadun ja yrityskohtaisten ominaisuuksien välisiä tilastollisia yhteyksiä. Aineisto ja menetelmä: Tutkimuksen käytettiin kohdeyhtiöinä 10 sellaista Helsingin pörssissä listattua yhtiötä, jotka ovat tarkasteluajanjaksolla raportoineet tilinpäätöksissään eniten liikearvoa suhteessa taseensa loppusummaan. Raportoinnin laadun ja ajallisen kehityksen tutkimiseksi kohdeyhtiöiden tilinpäätöstiedot pisteytettiin tarkasteluajanjaksolta IAS 36 -standardin vaatimien raportointielementtien osilta vuosittaisiksi pisteindekseiksi. Pisteindeksin sekä yritysten tilinpäätöstietojen perusteella aineistosta muodostettiin lineaarinen regressiomalli, jossa raportoinnin laadun mittarina käytettiin yrityskohtaista pisteindeksiä. Tulokset: Tutkimustulosten mukaan yrityskohtainen pisteindeksi on kasvanut kohdeyhtiöillä vuodesta 2007 vuoteen 2011, mikä kertoo raportoinnin kasvaneesta laadusta tarkasteluajanjakson alusta loppuun. Tilastollisesti merkitseviä tekijöitä raportoinnin laadulle olivat yhtiön ulkomaalaisomisteisuus (positiivinen kerroin) ja kannattavuus (negatiivinen kerroin). Lisäksi raportointivuoden ja raportoinnin laadun välillä havaittiin vahva positiivinen tilastollinen merkitsevyys, mikä indikoi raportoinnin laadun parantuneen ajallisen kehityksen myötä. fi
dc.format.extent 66
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Liikearvon arvonalentumistestauksen IAS 36:n mukaisten raportointisäännösten noudattaminen Helsingin pörssissä listatuissa yhtiöissä vuosina 2007-2011 fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Department of Accounting en
dc.contributor.department Laskentatoimen laitos fi
dc.subject.keyword liikearvo
dc.subject.keyword raportoinnin laatu
dc.subject.keyword IAS 36
dc.subject.keyword IFRS
dc.subject.keyword arvonalentuminen
dc.subject.keyword arvonalentumistestaus
dc.subject.keyword raportointi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201304051875
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Accounting en
dc.programme.major Laskentatoimi fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon laskentatoimi
dc.subject.helecon accounting
dc.subject.helecon liikearvo
dc.subject.helecon goodwill
dc.subject.helecon raportit
dc.subject.helecon reports
dc.subject.helecon pörssiyhtiöt
dc.subject.helecon exchange-listed companies
dc.ethesisid 13154
dc.date.dateaccepted 2013-02-08
dc.location P1 I


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account