Learning Centre

Adaptiiviset signaalinkäsittelymenetelmät ja realistiset häviömallit elintoimintojen estimoinnissa moniantennitutkalla

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Salmi, Jussi
dc.contributor.author Aho, Janne
dc.date.accessioned 2013-03-18T10:34:50Z
dc.date.available 2013-03-18T10:34:50Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/8916
dc.description.abstract Tämän työn keskeisimpänä tavoitteena on ihmisen elintoimintojen tarkkailu ja estimointi käyttäen radiotaajuisia mittauksia ja adaptiivisia signaalinkäsittelymenetelmiä monen vastaanottimen kantoaaltotutkalla. Työssä esitellään erilaisia adaptiivisia menetelmiä, joiden avulla hengityksen ja sydämen värähtelyn aiheuttamaa micro-Doppler vaihemodulaatiota sisältävät eri vastaanottimien signaalit voidaan yhdistää. Työssä johdetaan lisäksi realistinen malli radiosignaalien etenemiselle ja heijastushäviöille, jota käytettiin moniantennitutkan simuloinnissa esiteltyjen menetelmien vertailemiseksi. Saatujen tulosten perusteella voidaan osoittaa, että adaptiiviset menetelmät parantavat langattoman elintoimintojen estimoinnin luotettavuutta, ja mahdollistavat monitoroinnin myös pienillä signaali-kohinasuhteen arvoilla. fi
dc.description.abstract This thesis addresses the problem of vital sign estimation through the use of adaptive signal enhancement techniques with multiantenna continuous wave radar. The use of different adaptive processing techniques is proposed in a novel approach to combine signals from multiple receivers carrying the information of the cardiopulmonary micro-Doppler effect caused by breathing and heartbeat. The results are based on extensive simulations using a realistic signal propagation model derived in the thesis. It is shown that these techniques provide a significant increase in vital sign rate estimation accuracy, and enable monitoring at lower SNR conditions. en
dc.format.extent [10] + 87 s.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.title Adaptiiviset signaalinkäsittelymenetelmät ja realistiset häviömallit elintoimintojen estimoinnissa moniantennitutkalla fi
dc.title Adaptive Signal Processing Techniques and Realistic Propagation Modeling for Multiantenna Vital Sign Estimation en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.contributor.department Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos fi
dc.subject.keyword micro-Doppler en
dc.subject.keyword vital sign estimation en
dc.subject.keyword adaptive filtering en
dc.subject.keyword SIMO Radar en
dc.subject.keyword spectral estimation en
dc.subject.keyword micro-Doppler fi
dc.subject.keyword elintoimintojen estimointi fi
dc.subject.keyword adaptiiviset suotimet fi
dc.subject.keyword SIMO tutka fi
dc.subject.keyword spektrin estimointi fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201303201833
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Signaalinkäsittelytekniikka fi
dc.programme.mcode S-88
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Koivunen, Visa
dc.location P1 fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_05229
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 45933
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics