Mittauksiin perustuva huoneakustisen mallin automaattinen parametrisointi

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Merimaa, Juha
dc.contributor.author Ruohonen, Mikael
dc.date.accessioned 2013-03-18T10:28:12Z
dc.date.available 2013-03-18T10:28:12Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/8913
dc.description.abstract Modernien auralisaatiotekniikoiden ansiosta kuulokkeilla voidaan tuottaa kuuntelukokemus, joka muistuttaa useimpien äänitteiden tuotannossa oletettua kaiutinkuuntelua. Huoneakustinen mallinnus on tärkeä osa toimivaa auralisaatiojärjestelmää. Huonemallinnuksen parametrien määrittäminen vaatii kuitenkin ammattitaitoa ja aikaa. Tässä työssä kehitetään järjestelmä parametrien automaattiseksi määrittämiseksi huoneakustisten mittausten perusteella. Parametrisaatio perustuu mikrofoniryhmällä mitattuihin huoneen impulssivasteisiin ja voidaan jakaa kahteen osaan: suoran äänen ja aikaisten heijastusten analyysiin sekä jälkikaiunnan analyysiin. Suorat äänet erotellaan impulssivasteista erilaisia signaalinkäsittelytekniikoita käyttäen ja niitä hyödynnetään heijastuksia etsivässä algoritmissa. Äänilähteet ja heijastuksia vastaavat kuvalähteet paikannetaan saapumisaikaeroon perustuvalla paikannusmenetelmällä ja taajuusriippuvat etenemistien vaikutukset arvioidaan kuvalähdemallissa käyttöä varten. Auralisaation jälkikaiunta on toteutettu takaisinkytkevällä viiveverkostomallilla. Sen parametrisointi vaatii taajuusriippuvan jälkikaiunta-ajan ja jälkikaiunnan taajuusvasteen määrittämistä. Normalisoitua kaikutiheyttä käytetään jälkikaiunnan alkamisajan löytämiseen mittauksista ja simuloidun jälkikaiunnan alkamisajan asettamiseen. Jälkikaiunta-aikojen määrittämisessä hyödynnetään energy decay relief -metodia. Kuuntelukokeiden perusteella automaattinen parametrisaatiojärjestelmä tuottaa parempia tuloksia kuin parametrien asettaminen manuaalisesti huoneen summittaisten geometriatietojen pohjalta. Järjestelmässä on ongelmia erityisesti jälkikaiunnan ekvalisoinnissa, mutta käytettyihin suhteellisen yksinkertaisiin tekniikoihin nähden järjestelmä toimii hyvin. fi
dc.description.abstract Modern auralization techniques enable making the headphone listening experience similar to the experience of listening with loudspeakers, which is the reproduction method most content is made to be listened with. Room acoustic modeling is an essential part of a plausible auralization system. Specifying the parameters for room modeling requires expertise and time. In this thesis, a system is developed for automatic analysis of the parameters from room acoustic measurements. The parameterization is based on room impulse responses measured with a microphone array and can be divided into two parts: the analysis of the direct sound and early reflections, and the analysis of the late reverberation. The direct sounds are separated from the impulse responses using various signal processing techniques and used in the matching pursuit algorithm to find the reflections in the impulse responses. The sound sources and their reflection images are localized using time difference of arrival -based localization and frequency-dependent propagation path effects are estimated for use in an image source model. The late reverberation of the auralization is implemented using a feedback delay network. Its parameterization requires the analysis of the frequency-dependent reverberation time and frequency response of the late reverberation. Normalized echo density is used to determine the beginning of the late reverberation in the measurements and to set the starting point of the modeled late field. The reverberation times are analyzed using the energy decay relief. A formal listening test shows that the automatic parameterization system outperforms parameters set manually based on approximate geometrical data. Problems remain especially in the precision of the late reverberation equalization but the system works well considering the relative simplicity of the processing methods used. en
dc.format.extent [7] + 68 s.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.title Mittauksiin perustuva huoneakustisen mallin automaattinen parametrisointi fi
dc.title Measurement-Based Automatic Parameterization of a Virtual Acoustic Room Model en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.contributor.department Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos fi
dc.subject.keyword room acoustics en
dc.subject.keyword auralization en
dc.subject.keyword virtual acoustics en
dc.subject.keyword room impulse response en
dc.subject.keyword acoustic source localization en
dc.subject.keyword reverberation en
dc.subject.keyword huoneakustiikka fi
dc.subject.keyword auralisaatio fi
dc.subject.keyword virtuaaliakustiikka fi
dc.subject.keyword huoneen impulssivaste fi
dc.subject.keyword akustinen paikannus fi
dc.subject.keyword jälkikaiunta fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201303201830
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Akustiikka ja äänenkäsittelytekniikka fi
dc.programme.mcode S-89
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Pulkki, Ville
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account