Learning Centre

Kapellimestariseuraaja: Samplepohjaisen synteesin ohjaus ekspressiivisillä eleillä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Bergen, Sakari
dc.date.accessioned 2013-03-18T10:28:04Z
dc.date.available 2013-03-18T10:28:04Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/8911
dc.description.abstract Vuosien mittaan on kehitetty useita järjestelmiä, jotka seuraavat kapellimestarin liikkeitä, ja soittavat musiikkia keräämänsä tiedon perusteella. Koska orkesterinjohto on pohjimmiltaan kommunikaatiota kapellimestarin ja muusikkojen välillä - sisältäen muutakin kuin eleiden kautta kommunikointia - on selvää, että ongelman täydellinen hallinta on hyvin monimutkaista. Tietokonepeliteollisuuden viimeaikaisen kehityksen myötä kuluttajatason liikesensoreita on helposti saatavilla, ja niille on helppo kehittää ohjelmistoja. Siksi ne ovat hyvin varteenotettava vaihtoehto kapellimestariseuraajan syötteen tuottamiseksi. Tässä tutkimuksessa suunniteltiin ja toteutettiin kyseisenlaista liikesensoria, sekä korkealaatuista sample -pohjaista syntetisaattoria käyttävä kapellimestariseuraaja. Nämä komponentit antavat hyvän perustan luonnolliselle käyttäjäkokemukselle, eikä niitä ole aikaisemmin käytetty vastaavanlaisissa sovelluksissa. Työn tulos on VST-liitännäinen, joka käyttää MIDI-tiedostoja syötteenään. Oikeilla asetuksilla liitännäistä on mahdollista käyttää lähes minkä tahansa samplepohjaisen syntetisaattorin kanssa. Järjestelmän toimintaa arvioitiin ammattikapellimestarin avustuksella, ja vaikka järjestelmän ekspressiiviset ominaisuudet ovat jokseenkin rajoittuneet, sopivilla asetuksilla sen temponseuraamisominaisuuksien todettiin muistuttavan oikeaa orkesteria. fi
dc.description.abstract Over the years, several systems that follow conductor movement and play back a score accordingly have been implemented. Since conducting is essentially communication between the conductor and the musicians - including more than only gestural communication - it is clear that the problem is very complex to master completely. Recent developments in the computer gaming industry have made consumer grade motion sensing devices commonly available and easy to use in software development, making such a device an intriguing choice for using as the input of a conductor follower system. A system using such a device together with a high quality sample based synthesis engine was designed and implemented. These building blocks provide a solid foundation for a natural user experience, and have not been previously used in a similar way. The result is a VST plugin which uses MIDI scores as input, and may be configured to work with any sample based synthesis engine supporting patch switching via keyswitch events. The system was evaluated by a professional conductor, and while the expressive features of the system are somewhat limited, the tempo following functionality was concluded to resemble a real orchestra when adjusted correctly. en
dc.format.extent [9] + 63 s.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.title Kapellimestariseuraaja: Samplepohjaisen synteesin ohjaus ekspressiivisillä eleillä fi
dc.title Conductor Follower: Controlling sample-based synthesis with expressive gestural input en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.contributor.department Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos fi
dc.subject.keyword conductor follower en
dc.subject.keyword motion capture en
dc.subject.keyword musical gestures en
dc.subject.keyword score following en
dc.subject.keyword expressive synthesis en
dc.subject.keyword kapellimestariseuraaja fi
dc.subject.keyword liikeenseuranta fi
dc.subject.keyword musiikilliset eleet fi
dc.subject.keyword partituurin seuranta fi
dc.subject.keyword ekspressiivinen synteesi fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201303191828
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Akustiikka ja äänenkäsittelytekniikka fi
dc.programme.mcode S-89
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Lokki, Tapio
dc.location P1 fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_05165
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 45928
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse