Learning Centre

Simulation tools for the RF-module design in the WCDMA system

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Knuuttila, Timo
dc.contributor.author Lagerstam, Timo
dc.date.accessioned 2020-12-04T13:51:56Z
dc.date.available 2020-12-04T13:51:56Z
dc.date.issued 2001
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/88944
dc.description.abstract Tämä työ käsittelee WCDMA tukiaseman radio-osien simulointia. Tavoite oli ohjelmoida systeemisimulointityökalulla WCDMA signaalin koodaus- ja dekoodausmalli, johon voidaan liittää radio-osia kuvaava malli, joko yhteissimulointiin, tai piirisimuloinnilla saaduista tuloksista muuntamalla. WCDMA järjestelmän signaalin koodaus ja dekoodaus esitellään radiorajapinnan mittausten edellyttämässä laajuudessa, sekä käydään läpi standardissa vaaditut mittaustyypit. Simulointitavoista selvitetään toimintaperiaatteet ja erityisesti systeemisimulointiin liittyvät rajoitukset. Lisäksi käsitellään suurtaajuuspiirimallin ominaisuuksien siirtoa kantataajuiseen simulointiympäristöön. Lisäksi tarkastellaan systeemi- ja piirisimuloinnin yhdistämistä. Rakennettu malli esitellään, sekä tarkastellaan sen testauksessa havaittuja ongelmia ja puutteita. fi
dc.format.extent 63
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Simulation tools for the RF-module design in the WCDMA system en
dc.title Simulointityökalujen käyttö WCDMA järjestelmän radio-osien suunnittelussa fi
dc.contributor.school Teknillinen korkeakoulu fi
dc.contributor.school Helsinki University of Technology en
dc.contributor.department Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto fi
dc.subject.keyword system simulation en
dc.subject.keyword systeemisimulointi fi
dc.subject.keyword circuit simulation en
dc.subject.keyword piirisimulointi fi
dc.subject.keyword WCDMA en
dc.subject.keyword WCDMA fi
dc.subject.keyword RF-circuit modelling en
dc.subject.keyword RF-piirien mallinnus fi
dc.subject.keyword RF-measurements en
dc.subject.keyword RF-mittaukset fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-2020120447779
dc.programme.major Sovellettu elektroniikka fi
dc.programme.mcode S-66 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu -tutkielma fi
dc.contributor.supervisor Sepponen, Raimo
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_35994
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 17729
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö
local.aalto.digiauth yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics