Learning Centre

Practical Navigation in Virtual Architectural Environments

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Gröhn, Matti
dc.contributor.author Laakso, Mikko
dc.date.accessioned 2020-12-04T13:42:56Z
dc.date.available 2020-12-04T13:42:56Z
dc.date.issued 2001
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/88774
dc.description.abstract Kiinnostus virtuaalitodellisuutta ja keinoympäristöjä kohtaan on jatkuvassa kasvussa. Keinoympäristöjen sovellukset kattavat laajan skaalan, peleistä liiketalouden suunnitteluun. Tämä työ keskittyy navigointiin luonnollisen tuntuisissa virtuaalimaailmoissa. Keinotekoisessa maailmassa navigoinnin tulisi olla käytännöllistä ja helppoa. Valitettavasti se on yleensä kaukana siitä - jostain syystä keinoympäristöjen käytettävyys on usein jätetty puolitiehen. Nykyisellään käyttäjän on helppo eksyä keinoympäristöön ja menettää täysin paikantajunsa. Tilanteen täytyy muuttua, jotta muutkin kuin vain alan asiantuntijat voivat navigoida virtuaalimaailmoissa. Kolmiulotteiset maailmat ja arkkitehtuurisovellukset vaativat uusia, intuitiivisia käyttöliittymiä joita tavallinen käyttäjäkin osaa hyödyntää. Tässä työssä pohdiskellaan virtuaaliympäristöissä navigointia sekä laitetekniseltä että teoriapohjaiselta kannalta. Työn teknologiaosuudessa esitellään virtuaalitodellisuuden mahdollistavia laitteistoja. Osuudessa kuvataan erilaisia näyttölaitteita, ohjausmenetelmiä sekä joitakin 3D-käyttöliittymien suunnitteluperiaatteita. Kirjallisuuskatsauksessa käsitellään navigaatioteorian pääkohtia. Navigoinnin kaksi osaa, liikkuminen (travel) sekä reitin etsintä (wayfinding) käydään läpi perinpohjaisesti. Suurimmat ongelmat on esitetty ja joitakin ratkaisuja sekä niihin liittyviä testituloksia kuvattu. Huomattava osa työstä koostuu uuden HCNav-navigointijärjestelmän kehityksen kuvauksesta. Järjestelmä rakennettiin käytettäväksi Teknillisen Korkeakoulun virtuaalihuoneessa. HCNav-järjestelmän tarkoituksena on tarjota käyttäjälle helppokäyttöinen ja intuitiivinen käyttöliittymä navigointiin. Kolme uutta ohjausmenetelmää testattiin. Nämä olivat ohjaussauva, datahanska sekä puheen tunnistus. Toinen tärkeä osa työstä on HCNav-järjestelmän tehokkuuden selvittäminen. Jotta saatiin selville tehostaako järjestelmä käyttäjien navigointia, oli tarpeellista suorittaa käytettävyystesti. Kaksitoista henkilöä osallistui testiin jossa HCNav-järjestelmää verrattiin perinteiseen navigointiohjelmaan jota virtuaalihuoneessa oltiin aikaisemmin käytetty. Koejärjestelyt on kuvattu ja tulokset analysoitu. Tulokset ovat lupaavia ja osoittavat että HCNav-järjestelmässä käyttöönotetut navigointimenetelmät ovat selkeästi aiempaa parempia. fi
dc.format.extent 89
dc.language.iso en en
dc.title Practical Navigation in Virtual Architectural Environments en
dc.title Käytännöllinen navigointi keinoympäristöissä fi
dc.contributor.school Teknillinen korkeakoulu fi
dc.contributor.school Helsinki University of Technology en
dc.contributor.department Tietotekniikan osasto fi
dc.subject.keyword virtual environments en
dc.subject.keyword keinoympäristöt fi
dc.subject.keyword navigation en
dc.subject.keyword navigointi fi
dc.subject.keyword usability en
dc.subject.keyword käytettävyys fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-2020120447609
dc.programme.major Vuorovaikutteinen digitaalinen media fi
dc.programme.mcode Tik-111 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu -tutkielma fi
dc.contributor.supervisor Takala, Tapio
local.aalto.openaccess no
local.aalto.digifolder Aalto_01274
dc.rights.accesslevel closedAccess
local.aalto.idinssi 16364
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö
local.aalto.digiauth ask


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics