Are the Right Actors Taking the Right Action? - Climate Change Management in Finnish Urban Housing

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Kyrö, Riikka
dc.date.accessioned 2013-02-22T09:30:10Z
dc.date.available 2013-02-22T09:30:10Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.isbn 978-952-60-5022-5 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-5021-8 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/8772
dc.description.abstract Anthropogenic climate change is one of the most severe environmental challenges facing the planet today, and it is certainly one of the most debated. The built environment is a known major culprit, and cities as consumption centers account for a large share of the world’s consumption-based carbon footprint. It may well be argued that urban communities are at the very core of the climate change problem. The five individual studies included in the dissertation provide an understanding of the most significant urban activities generating GHG emissions, and the potential of different actions and actors to mitigate them. The research was conducted on three different scales addressing the issue from the viewpoint of individual city dwellers, urban housing companies, and finally, cities. For an individual city dweller, some 40% of the carbon footprint was found to derive from housing related activities, indicating a need to further study the impact of urban housing. The results on the housing company scale showed that, in the context of multi-family housing, occupant behavior has only limited influence on the overall energy consumption and consequent carbon footprint. Instead, housing managers who are responsible for the most significant source of GHG emissions, the heating system, appeared more influential. It was further discovered that housing managers’ attitudes and practices differ, and that the differences affect the carbon footprint. The dissertation argues that the social constructiveness of the climate change issue should be acknowledged and considered in planning for mitigation action. More attention should be paid to the management and motivation of individuals, particularly on the housing manager and individual city dweller level. On the policy maker level, while ensuring prompt action, a vigorous attempt to establish the true effects of the action should be maintained. The research concludes that no single action or actor will suffice in mitigating the climatechange impact of urban communities. Within the context of urban communities, it would be of essence to improve interaction between the three studies scales (Individual – HousingCompany – City). This would in turn require enhancing communication between the threeidentified decision makers (City Dweller – Manager – Policy maker) acting on said scales. en
dc.description.abstract Ihmisen aiheuttama ilmaston lämpeneminen on yksi aikamme suurimmista jakiistanalaisimmista ympäristöongelmista. Vaikka haaste on globaali, paikalliset toimet ovat välttämättömiä. Rakennettu ympäristö, erityisesti kaupungit kulutuskeskittyminä ovat ilmastonmuutoksen torjunnassa keskeisessä roolissa. Tämän väitöskirjatutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää mahdollisuuksiailmastonmuutoksen torjuntaan kaupunkimaisessa ympäristössä. Tutkimuksessa tarkasteltiin tapaustutkimuksin kolmea eri kaupunkiympäristön tasoa: yksittäistä asukasta, taloyhtiötä ja kaupunkia. Tutkimuksessa on hyödynnetty ja kehitetty hybridi-pohjaista elinkaarilaskentamenetelmää hiilijalanjälkien mitallistamiseen. Lisäksi tutkimuksessa on käytetty laadullista aineistoa, kuten tapaustutkimuskohteina olleiden taloyhtiöiden isännöitsijöiden haastatteluja. Tutkimuksessa nousi esiin, että ilmastonmuutoksen sosiaalinen ulottuvuus tulisi ottaa huomioon torjuntatoimia suunnitellessa. Etenkin taloyhtiöissä tulisi kiinnittää enemmän huomiota yksittäisten toimijoiden, kuten isännöitsijöiden johtamiseen ja motivointiin. Kaupungin päättävällä tasolla tulisi varmistaa, että vaikka lyhyen aikavälin tavoitteet pakottavat nopeaan toimintaan, tulisi toimien todelliset ilmastovaikutukset ensin selvittää. Tutkimus osoittaa myös, etteivät kaupunkien nykyiset ilmastonmuutosstrategiat sovellu lyhyen tähtäimen tavoitteiden saavuttamiseen. Tutkimuksen johtopäätös on, ettei yksikään toimija tai toimi ole yksinään riittävä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Lisäksi vaikuttaa siltä, että esteet tehokkaalle torjunnalle liittyvät enemmän toimijoiden ja toimien ohjaamiseen, kuin teknologisiin rajoituksiin. Kaupunkiympäristön eri tasojen toimijat omaavat vaihtelevantasoista tietoa ja ilmasto-osaamista. Niin yksityistä kulutusta, isännöintikäytäntöjä kuin kaupunkitason päätöksentekoakin tulisi ohjata ilmastonmuutoksen kannalta kestävämpään suuntaan, esimerkiksi tarjoamalla luotettavaa tietoa eri toimien ilmastovaikutuksista helposti ymmärrettävässä muodossa. fi
dc.format.extent 49 + app. 51
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 27/2013
dc.relation.haspart [Publication 1]: Heinonen, Jukka; Kyrö, Riikka; Junnila, Seppo (2011): Dense downtown living more carbon intense due to higher consumption: a case study of Helsinki, Environmental Research Letters, 6, 034034.
dc.relation.haspart [Publication 2]: Kyrö, Riikka, Heinonen, Jukka; Säynäjoki, Antti; Junnila, Seppo (2011): Occupants have little influence on the overall energy consumption in district heated apartment buildings, Energy and Buildings, 43, 3484–3490.
dc.relation.haspart [Publication 3]: Kyrö, Riikka, Heinonen, Jukka; Junnila, Seppo (2012): Housing managers key to reducing the climate impact of housing companies? A mixed method approach, Building and Environment, 56, 203-210.
dc.relation.haspart [Publication 4]: Kyrö, Riikka; Karhu Jessica; Kuronen, Matti, Junnila, Seppo (2012): Generating low-energy alternatives for neighborhoodscale urban residential refurbishment through occupant involvement, Proceedings of the CIBW070 Conference, January 2012, Cape Town, South Africa.
dc.relation.haspart [Publication 5]: Kyrö, Riikka; Heinonen, Jukka; Säynäjoki, Antti; Junnila, Seppo (2012): Assessing the Potential of Climate Change Mitigation Actions in Three Different City Types in Finland, Sustainability, 4(7), 1510-1524.
dc.subject.other Environmental science en
dc.subject.other Regional planning en
dc.title Are the Right Actors Taking the Right Action? - Climate Change Management in Finnish Urban Housing en
dc.title Ilmastonmuutoksen hallinta suomalaisessa kaupunkiasumisessa fi
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Engineering en
dc.contributor.department Maankäyttötieteiden laitos fi
dc.contributor.department Department of Real Estate, Planning and Geoinformatics en
dc.subject.keyword carbon footprint en
dc.subject.keyword life-cycle assessment (LCA) en
dc.subject.keyword LCA en
dc.subject.keyword climate change management en
dc.subject.keyword mitigation action en
dc.subject.keyword urban communities en
dc.subject.keyword housing en
dc.subject.keyword hiilijalanjälki fi
dc.subject.keyword elinkaarianalyysi fi
dc.subject.keyword ilmastonmuutoksen hallinta fi
dc.subject.keyword torjunta fi
dc.subject.keyword asuminen fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-5022-5
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.contributor.supervisor Junnila, Seppo, Prof., Dr., Aalto University, Finland
dc.opn Baumann, Henrikke, Associate Professor, Dr., Chalmers University of Technology, Sweden
dc.contributor.lab Real Estate Business en
dc.rev Balslev Nielsen, Susanne, Associate Professor, Dr., DTU, Denmark
dc.rev Olofsson, Thomas, Associate Professor, Dr., Umeå University, Sweden
dc.date.defence 2013-03-02


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account