Learning Centre

Dynamic multicriteria regulation of a lake-river system

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Hämäläinen, Raimo P.
dc.contributor.advisor Mäntysaari, Juha
dc.contributor.author Junttila, Virpi
dc.date.accessioned 2020-12-03T23:28:41Z
dc.date.available 2020-12-03T23:28:41Z
dc.date.issued 1999
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/87141
dc.description.abstract Etelä ja Keski-Suomessa sijaitsevan Päijänne-Kymijoen vesistön säännöstely on määritelty Päijänteen vedenkorkeuksien tavoitetasojen ja virtausrajoitusten avulla. Vesistön eri käyttäjäryhmillä on erilaisia mielipiteitä tämän hetkisestä säännöstelykäytännöstä, jonka kehittäminen on osa RESTORE 2000-hanketta. Tässä työssä on kehitetty malli erilaisten säännöstelystrategioiden vaikutuksien laskemiseen päätöksentekoprosessin arvokeskustelun pitämiseksi realistisena. Uudet strategiat määritellään kuuden vuotuisen tavoitekorkeuden avulla. Työssä tutkitaan myös taulukkolaskentaympäristön soveltuvuutta dynaamisten, suurien ongelmien ratkaisemisessa. Työ on tehty yhteistyössä Suomen Ympäristökeskuksen kanssa. Työn alussa mallinnetaan koko vesistö vedenkorkeuksien, virtaamien ja juoksutuksien avulla käyttäen havaintohistoriaa. Stokastiikka on huomioitu käyttämällä sisääntulovirtaamina historiassa havaittuja virtaamia. Vesistön säännöstelyä mallinnetaan minimoimalla vedenpinnan tavoitekorkeuksien (tai välien) ja simuloitujen korkeuksien erotusten neliösummaa dynaamisella eteenpäin liikkuvalla kahden kuukauden suunnittelujaksolla. Myös säännöstelyn vaikutukset vesistöön ja sen ympäristöön mallinnetaan vedenkorkeuksien ja virtaamien funktioina. Malli toteutetaan Microsoft Excel taulukkolaskentaympäristössä. Optimointiin käytetään Excelin Solver rutiinia. Tämä käyttäjän määrittelemiä säännöstelystrategioita simuloiva sovellus on nimeltään ISMO (Interaktiivinen Säännöstelykäytännön Monitavoitteinen Optimointi). ISMO:n tuottamat ratkaisut eivät ole yksikäsitteisiä: Käytettäessä täydellisiä sisääntulovirtauksien ennusteita saadaan hyvä kuva säännöstelykäytännön vaikutuksista. Tämä on kuitenkin liian optimistinen oikean säännöstelijän kykyjen suhteen. Oikeiden ennusteiden käyttö tuottaa todenmukaisia tuloksia, mutta samalla säännöstelykäytännön vaikutukset katoavat ennustevirheiden aiheuttamien vaikutuksien joukkoon. Kokonaisuudessaan vesistön ja vaikutuksien mallintaminen onnistuu kuitenkin luotettavasti ja ohjelma tuottaa ainakin suuntaa antavia tuloksia vesistön käyttäytymisestä. Taulukkolaskentaympäristö, kuten Microsoft Excel, osoittautuu toimivaksi suurienkin päätöksenteon tukiohjelmistojen kehitysympäristönä. Makrojen ohjelmointi, visualisoinnin sekä käyttöliittymän suunnittelu on suhteellisen helppoa. Solujen linkittyminen tuo kuitenkin ohjelmointityöhön odottamattomia ongelmia ja lisätyötä, eikä Solver ole aina luotettava. Kehittyessään käytetyt ohjelmistot ja optimointiprosessit ovat käyttökelpoisia työvälineitä päätöksenteon tukemiseen. fi
dc.format.extent 60
dc.language.iso en en
dc.title Dynamic multicriteria regulation of a lake-river system en
dc.title Vesistön dynaaminen monitavoitteinen säännöstely fi
dc.contributor.school Teknillinen korkeakoulu fi
dc.contributor.school Helsinki University of Technology en
dc.contributor.department Teknillisen fysiikan ja matematiikan osasto fi
dc.subject.keyword regulation of lake-river systems en
dc.subject.keyword vesistöjen säännöstely fi
dc.subject.keyword dynamic goa programming en
dc.subject.keyword dynaaminen tavoiteohjelmointi fi
dc.subject.keyword optimal control en
dc.subject.keyword optimisäätö fi
dc.subject.keyword multicriteria en
dc.subject.keyword monitavoiteoptimointi fi
dc.subject.keyword spreadsheets en
dc.subject.keyword taulukkolaskenta fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-2020120445979
dc.programme.major Sovellettu matematiikka fi
dc.programme.mcode Mat-2 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu -tutkielma fi
dc.contributor.supervisor Hämäläinen, Raimo P.
local.aalto.openaccess no
local.aalto.digifolder Aalto_40639
dc.rights.accesslevel closedAccess
local.aalto.idinssi 14576
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö
local.aalto.digiauth ask


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse