Learning Centre

The traffic information system in the Helsinki area

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Virtanen, Janne
dc.date.accessioned 2020-12-03T23:21:28Z
dc.date.available 2020-12-03T23:21:28Z
dc.date.issued 1999
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/87003
dc.description.abstract Tämän diplomityön aiheena on pääkaupunkiseudun liikennetietojärjestelmä. Työn tavoitteena oli luoda tietojärjestelmän esiselvitys, jonka pohjalta voidaan ko. liikennetietojärjestelmä rakentaa palvelemaan Uudenmaan tiepiirin pääkaupunkiseudun suunnitteluyksikön tarpeita. Liikennetietojärjestelmäkehityksen tarve on tullut esille yhä enenevässä määrin tarjolla olevan paikkatietoaineiston myötä. Liikennetietojärjestelmä on Intranet-pohjainen, joka sisältää pääkaupunkiseudun alueen päätieverkon ominaisuuksiin, liikenteeseen, liikenneonnettomuuksiin ja ympäröivään maankäyttöön liittyvää ominaisuustietoa. Liikennetietojärjestelmä kokoaa suunnittelussa tarvittavat paikkatietoaineistot, ja täten se toimii tietynlaisena tietiedon tietovarastona. Liikennetietojärjestelmän tietosisältö muodostuu pääosin tieverkkoon liittyvästä ominaisuustiedosta. Tämän tiedon esittämiseksi tarvitaan osoitejärjestelmä, jolla verkon ominaisuuksia on mahdollista esittää tieverkolla. Tähän tarkoitukseen soveltuu Tielaitoksen tierekisterin tieosoitejärjestelmä. Tätä osoitejärjestelmää voidaan käyttää tieverkon ominaisuuksien liittämiseen tieverkkoon, mikä vaatii paikkatieto-ohjelmalta dynaamisen segmentoinnin hallintaa. fi
dc.format.extent 56
dc.language.iso fi en
dc.title The traffic information system in the Helsinki area en
dc.title Pääkaupunkiseudun liikennetietojärjestelmä fi
dc.contributor.school Teknillinen korkeakoulu fi
dc.contributor.school Helsinki University of Technology en
dc.contributor.department Maanmittausosasto fi
dc.subject.keyword dynamic segmentation en
dc.subject.keyword dynaaminen segmentointi fi
dc.subject.keyword geographical data en
dc.subject.keyword GIC fi
dc.subject.keyword GIS en
dc.subject.keyword liikennetietojärjestelmä fi
dc.subject.keyword Helsinki area en
dc.subject.keyword paikkatieto fi
dc.subject.keyword road address system en
dc.subject.keyword pääkaupunkiseutu fi
dc.subject.keyword traffic information system en
dc.subject.keyword tieosoitejärjestelmä fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-2020120445841
dc.programme.major Geodesia fi
dc.programme.mcode Maa-6 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu -tutkielma fi
dc.contributor.supervisor Artimo, Kirsi
local.aalto.openaccess no
local.aalto.digifolder Aalto_31690
dc.rights.accesslevel closedAccess
local.aalto.idinssi 14415
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö
local.aalto.digiauth ask


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics