Learning Centre

Reduction of the carbon dioxide emissions by biomasses in the energy production of the forest industry

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Rautanen, Juha
dc.contributor.author Vanhatalo, Jarkko
dc.date.accessioned 2020-12-03T23:08:09Z
dc.date.available 2020-12-03T23:08:09Z
dc.date.issued 1999
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/86743
dc.description.abstract Tämä työ on tehty Teknillisen korkeakoulun Energiatalouden ja voimalaitostekniikan laboratoriossa osana tutkimusta, jonka tarkoituksena metsäteollisuuden bioenergiaan perustuvan vastapaine-energiantuotannon hyötysuhteen nostaminen ja syntyvien päästöjen minimointi. Työssä on selvitetty potentiaalisia biomassamääriä ja -virtoja metsäteollisuuden energiantuotannossa, sekä teknistä potentiaalia niiden laadun parantamiseen. Tavoitteena on edistää biopolttoaineiden käyttöä metsäteollisuuden energiantuotannossa ja tätä kautta vähentää hiilidioksidipäästöjä sekä ostopolttoaineiden kustannuksia. Tarkasteltavana ovat metsäteollisuuden energiantuotantoon sopivien potentiaalisten biomassojen määrät ja ominaisuudet sekä keinot niiden käytön tehostamiseen ja käytön rajoitukset. Suurin biopolttoainepotentiaali löytyy metsäpolttoaineiden käytön lisäyksestä sekä integraatin sisällä olevien puuperäisten polttoaineiden laadun parantamisesta. Polttokelpoisten biomassojen laatua voidaan parantaa lähinnä kuivaamalla niitä sekundäärilämpöjen, savukaasujen sekä matalalämpöisen höyry- ja vesivirtojen, avulla. Työ koostuu kirjallisuustutkimuksesta ja kahdessa Case-tarkastelusta, joissa tarkastellaan laskennallisesti biopolttoaineiden lisähyödyntämisen vaikutusta tyypillisen metsäteollisuusintegraatin energiantuotantoon ja hiilidioksidipäästöihin. Tuloksista nähdään, että hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää metsäteollisuusintegraateissa biomassojen polttoa lisäämällä. Lisäyksen taloudellisuus kuitenkin on tutkittava kannattavuuslaskelmin jokaisessa integraatissa erikseen. fi
dc.format.extent 99 + liitt.
dc.language.iso fi en
dc.title Reduction of the carbon dioxide emissions by biomasses in the energy production of the forest industry en
dc.title Metsäteollisuuden energiantuotannon hiilidioksidipäästöjen vähentäminen biomassoilla fi
dc.contributor.school Teknillinen korkeakoulu fi
dc.contributor.school Helsinki University of Technology en
dc.contributor.department Konetekniikan osasto fi
dc.subject.keyword bioenergy en
dc.subject.keyword bioenergia fi
dc.subject.keyword carbon dioxide emissions en
dc.subject.keyword hiilidioksidipäästöt fi
dc.subject.keyword forest energy en
dc.subject.keyword metsäenergia fi
dc.subject.keyword wood en
dc.subject.keyword puu fi
dc.subject.keyword bark en
dc.subject.keyword kuori fi
dc.subject.keyword sludge en
dc.subject.keyword liete fi
dc.subject.keyword drying en
dc.subject.keyword kuivaus fi
dc.subject.keyword fi
dc.subject.keyword fi
dc.subject.keyword fi
dc.subject.keyword fi
dc.subject.keyword fi
dc.subject.keyword fi
dc.subject.keyword fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-2020120445581
dc.programme.major Energiatalous ja voimalaitostekniikka fi
dc.programme.mcode Ene-59 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu -tutkielma fi
dc.contributor.supervisor Ahtila, Pekka
local.aalto.openaccess no
local.aalto.digifolder Aalto_92599
dc.rights.accesslevel closedAccess
local.aalto.idinssi 14143
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö
local.aalto.digiauth ask


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics