Learning Centre

Finnish practice of qualification of NDT-systems for in-service inspections of nuclear power plants

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Hakala, Juho
dc.contributor.author Maukonen, Kalle
dc.date.accessioned 2020-12-03T22:59:51Z
dc.date.available 2020-12-03T22:59:51Z
dc.date.issued 1999
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/86587
dc.description.abstract Työssä tarkastellaan ydinvoimalaitosten määräaikaistarkastuksiin, NDT-järjestelmiin ja niiden pätevöintiin liittyviä käsitteitä. Työssä tehdään yksityiskohtainen selvitys Suomessa noudatettavasta pätevöintikäytännöstä. Pätevöinnin sisällön lisäksi arvioidaan pätevöintikäytäntöön liittyviä ongelmia ja keskeisiä kehitystarpeita. Työn keskeisenä tavoitteena oli suunnitella ja valmistaa koekappaleet, joiden avulla NDT-järjestelmä, eli tarkastusohje, -laitteisto ja -henkilöstö, voidaan pätevöittää. Työssä esitetään teoreettiset tarkastelut koekappaleiden suunnittelun ja valmistuksen pohjaksi. Työn kokeellisessa osuudessa esitetään pätevöintiaineistoa ja kuvaus pätevöintimenettelystä. Työn yhteydessä suoritettiin epäviralliset sokkokokeet suunnitelluilla pätevöintikoekappaleilla, voimayhtiön edustajan valvomana. Toiseen pätevöintikoekappaleeseen oli valmistettu kipinätyöstettyjä uria ja toiseen realistisia, oikeita säröjä simuloivia vikoja. Sokkokokeiden jälkeen tarkastuslaitokselle annettiin tieto pätevöintikoekappaleiden sisältämistä vioista. Sokkokokeiden tulosten avulla arvioidaan suunniteltujen pätevöintikoekappaleiden, pätevöintimenettelyn ja pätevöintiin liittyvien arviointimenettelyjen soveltuvuutta, ongelmia ja kehitysmahdollisuuksia. Kokeiden tulosten perusteella ei voida tehdä ratkaisevia johtopäätöksiä, koska lopullinen arviointi edellyttää lisätoimenpiteitä ja lisäresursseja. Kokeiden alustavat tulokset antavat kuitenkin viitteitä siitä, että koejärjestely on sekä voimayhtiön että tarkastuslaitoksen kannalta varsin hyödyllinen. Tulokset vahvistivat myös käsitystä siitä, että nykyisen käytännön mukainen pätevöintiprosessi vaatii huomattavia resursseja sekä tarkastuslaitokselta että voimayhtiöltä. fi
dc.format.extent 117
dc.language.iso fi en
dc.title Finnish practice of qualification of NDT-systems for in-service inspections of nuclear power plants en
dc.title Suomalainen käytäntö ydinvoimalaitosten määräaikaistarkastuksissa käytettävien NDT-järjestelmien pätevöinnissä fi
dc.contributor.school Teknillinen korkeakoulu fi
dc.contributor.school Helsinki University of Technology en
dc.contributor.department Konetekniikan osasto fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-2020120445425
dc.programme.major Koneenrakennuksen materiaalitekniikka fi
dc.programme.mcode Kon-67 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu -tutkielma fi
dc.contributor.supervisor Hänninen, Hannu
local.aalto.openaccess no
local.aalto.digifolder Aalto_28967
dc.rights.accesslevel closedAccess
local.aalto.idinssi 13969
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö
local.aalto.digiauth ask


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics