Learning Centre

Optimisation and special features of a steel works' recovery gas fired combined-cycle power plant

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Kareoja, Antti
dc.contributor.author Kohtamäki, Kimmo
dc.date.accessioned 2020-12-03T22:59:45Z
dc.date.available 2020-12-03T22:59:45Z
dc.date.issued 1999
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/86585
dc.description.abstract Terästehtaan prosessikaasujen hyödyntäminen kombiprosessin polttoaineena on tekniikkana vasta kehittymässä. Maailmalla on käytössä muutama laitossovellus, mutta Suomessa sellaista ei ole vielä toteutettu. Rautaruukki Oy:n Raahen tehtaille on kaavailtu rakennettavaksi terästehtaan prosessikaasua käyttävä kombivoimalaitos. Diplomityössä tarkastellaan terästehtaan prosessikaasua polttoaineenaan käyttävän kombivoimalaitoksen erityispiirteitä ja optimointia. Työssä käsitellään terästehtaan voimalaitokselle asetettavia vaatimuksia ja kombilaitoksen erityispiirteitä käyttäen esimerkkinä Raahen terästehdasta. Lisäksi tarkastellaan, miten kombivoimalaitoksen konseptivalinta ja optimointi etenee projektin esisuunnitteluvaiheessa. Työssä kuvataan valintojen ja optimoinnin perusteita sekä suunnittelussa käytettäviä työkaluohjelmia. Koska työ perustuu Rautaruukki Oy:n Raahen terästehtaan ja uuden kombivoimalaitoksen suunnitteluun, siinä esitellään myös terästehtaan valmistusprosessia sekä tehtaan kaasu- ja lämpötaseita. Terästehtaan kombilaitoksen tärkeimmät erityispiirteet liittyvät polttoaineen käsittelyjärjestelmiin, mitoitukseen ja laitoksen kaasuturbiiniin. Kombilaitoksen kaasuturbiinin on oltava matalalämpöarvoisen polttoaineen käyttöön pystyvä erikoismalli. Voimalaitos mitoitetaan eri tavalla kuin yhteistuotantolaitokset yleensä. Terästehtaan kombilaitos mitoitetaan prosessikaasujen polttoainetehon eikä tehtaan lämpökuorman perusteella. Polttoainejärjestelmän erikoisuutena ovat kaasujen puhdistuslaitteet, polttoainevirtaa tasoittava kaasukello, prosessikaasujen sekoitusasema sekä suuret polttoainekaasukompressorit. fi
dc.format.extent iv + 91 + liitt. (+7)
dc.language.iso fi en
dc.title Optimisation and special features of a steel works' recovery gas fired combined-cycle power plant en
dc.title Terästehtaan prosessikaasua käyttävän kombivoimalaitoksen erityispiirteet ja optimointi fi
dc.contributor.school Teknillinen korkeakoulu fi
dc.contributor.school Helsinki University of Technology en
dc.contributor.department Konetekniikan osasto fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-2020120445423
dc.programme.major Energiatalous ja voimalaitostekniikka fi
dc.programme.mcode Ene-59 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu -tutkielma fi
dc.contributor.supervisor Mankki, Pirjo
local.aalto.openaccess no
local.aalto.digifolder Aalto_11720
dc.rights.accesslevel closedAccess
local.aalto.idinssi 13967
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö
local.aalto.digiauth ask


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics