Learning Centre

Modernisation of cruiser's electric network for hotel load

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Kunnari, Jouko
dc.contributor.author Koivusalo, Elina
dc.date.accessioned 2020-12-03T22:52:01Z
dc.date.available 2020-12-03T22:52:01Z
dc.date.issued 1998
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/86435
dc.description.abstract Tässä diplomityössä perehdyttiin risteilyalusten sähkönjakeluun. Työn pääpaino asettuu hotellisähköä syöttävään jakeluverkon osaan sähkölaitteineen ja kaapelointeineen. Tarkoituksena oli kehittää nykyistä hotellisähköverkkoa huomioiden verkolle asetetut vaatimukset ja sitä koskevat säädökset. Verkkorakenteesta suunniteltiin toimintavarmempi vikatilanteissa ja kaapelimäärältään vähäisempi. Työn alkuosassa käsitellään risteilyaluksen sähkönjakeluverkkoa ja sen komponentteja yleisellä tasolla. Laivan sähkönjakeluverkossa käytettäviä kaapeleita ja kiskoja tarkastellaan muita komponentteja tarkemmin. Lisäksi on tutkittu verkossa esiintyviä säröjä ja hotellisähköverkon kuluttajien kuormitusta. Seuraavaksi tarkastellaan kolmea erilaista pääjakelun verkkorakennetta 220 V:n valaistuskuluttajia syöttäville jakelutauluille asti. Verkkojen suunnittelun taustalla on Helsingin telakalla rakennettava risteilyalus. Jokaisen verkkorakenteen yhteydessä käsitellään kyseisen verkon toimivuutta, kustannuksia, tilantarvetta ja painoa Lopuksi vertaillaan verkkorakenteita toisiinsa. Muusta verkosta erillisenä verrataan kaapeleilla ja kiskoilla toteutettua 440 V:n ja 220 V:n hotellikuorman sähkönsyöttöä pääjakelutaululta. fi
dc.format.extent 119
dc.language.iso fi en
dc.title Modernisation of cruiser's electric network for hotel load en
dc.title Risteilyaluksen hotellisähköverkon modernisointi fi
dc.contributor.school Teknillinen korkeakoulu fi
dc.contributor.school Helsinki University of Technology en
dc.contributor.department Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto fi
dc.subject.keyword ship's electric distribution network en
dc.subject.keyword laivan sähkönjakeluverkko fi
dc.subject.keyword electric appliance en
dc.subject.keyword sähkölaitteet fi
dc.subject.keyword cables en
dc.subject.keyword kaapelit fi
dc.subject.keyword bus bars en
dc.subject.keyword kiskot fi
dc.subject.keyword network's operation en
dc.subject.keyword verkon toimivuus fi
dc.subject.keyword costs en
dc.subject.keyword kustannukset fi
dc.subject.keyword occupied space en
dc.subject.keyword tilantarve fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-2020120445273
dc.programme.major Valaistustekniikka fi
dc.programme.mcode S-118 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu -tutkielma fi
dc.contributor.supervisor Halonen, Liisa
local.aalto.openaccess no
local.aalto.digifolder Aalto_35947
dc.rights.accesslevel closedAccess
local.aalto.idinssi 13793
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö
local.aalto.digiauth ask


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse