Learning Centre

Life cycle assessment methods applied in environmental construction

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Lampela, Kari
dc.contributor.author Westerholm, Leena
dc.date.accessioned 2020-12-03T22:40:14Z
dc.date.available 2020-12-03T22:40:14Z
dc.date.issued 1998
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/86210
dc.description.abstract Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, soveltuvatko elinkaariarvioinnin menetelmät valtion ympäristöhallinnon ympäristörakennushankkeisiin, voiko niitä hyödyntää hankkeiden ympäristöystävällisyyden ja taloudellisuuden kehittämisessä, sekä minkälaisia työkaluja tulisi hyödyntämistä varten kehittää. Tutkittujen elinkaariarviointimenetelmien todettiin kirjallisuustutkimuksen perusteella soveltuvan valtion ympäristöhallinnon rakennustoiminnan käyttöön seuraavasti: - LCA (life cycle assessment), tuotteen tai prosessin koko valmistus-, käyttö- ja käytöstäpoistoaikanaan aiheuttaman ympäristökuormien virran arviointi, soveltuu hyödynnettäväksi rakennusosakohtaisessa vertailussa valmiina tuotetun tiedon pohjalta. Hankekohtaisessa tarkastelussa tuotettavat tulokset eivät ole menetelmän nykyisessä kehitysvaiheessa tarkastelun vaatiman työmäärän arvoisia. - LCC (life cycle costing), elinkaaren aikaisten kokonaiskustannusten arviointi ja laskennallinen käsittely, soveltuu hyvin käytettäväksi ympäristörakennustoiminnassa sekä rakennusosa- että hankekohtaisessa tarkastelussa. Tutkimuksessa kehitettiin malli LCC-laskentamenettelyn hankekohtaiseen soveltamiseen ja tulosten käyttöön vaikutusten arvottamisessa. Mallissa selvitetään investointilaskentamenetelmillä hankkeen kokonaiskustannukset ottaen huomioon tutkimus-, suunnittelu-, perusinvestointi- sekä käyttö- ja kunnossapitokustannukset. Myös hankkeeseen liittyvät luvanhakemiskustannukset, lunastus- ja korvauskustannukset ja virkatyökustannukset otetaan mukaan tarkasteluun. Hankkeen tuotot ja vaikutukset kartoitetaan. Nettokustannukset jaetaan keskinäisesti painotetuille vaikutuksille hyötyjen tuottamisen aiheuttaman kustannuksen selvittämiseksi. Malli testattiin kolmella esimerkkihankkeella. Tehtyjen LCC-laskelmien perusteella todettiin, että tutkittujen hankkeiden taloudellinen kannattavuus oli heikko. Kuntien investoinneilleen saama tuotto oli kohtuullinen. Valtion ympäristöhallinnon rakennustoiminnan ympäristöystävällisyyden kehittäminen vaatii ympäristöjärjestelmän kaltaista koko toiminnan kattavaa ohjausmenetelmää. Elinkaariarviointimenetelmiä tulisi hyödyntää toiminnan taloudellisuuden kehittämisessä sekä hankkeiden vaikutusten arvottamisessa. Oleellista ei ole hankkeiden kannattavuus vaan niiden tarpeellisuuden perustelu. fi
dc.format.extent 94
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Life cycle assessment methods applied in environmental construction en
dc.title Elinkaariarviointi ympäristörakentamisessa fi
dc.contributor.school Teknillinen korkeakoulu fi
dc.contributor.school Helsinki University of Technology en
dc.contributor.department Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan osasto fi
dc.subject.keyword environmental construction en
dc.subject.keyword ympäristörakentaminen fi
dc.subject.keyword life cycle assessment en
dc.subject.keyword elinkaariarviointi fi
dc.subject.keyword life cycle analyses en
dc.subject.keyword LCA fi
dc.subject.keyword life cycle costing en
dc.subject.keyword LCC fi
dc.subject.keyword impact valuation en
dc.subject.keyword vaikutusten arviointi fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-2020120445048
dc.programme.major Rakentamistalous fi
dc.programme.mcode Rak-63 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu -tutkielma fi
dc.contributor.supervisor Kankainen, Jouko
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_02866
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 13527
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö
local.aalto.digiauth yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics