Learning Centre

Security of health care systems in wide area network

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Mäkinen, Seppo
dc.contributor.author Lehtinen, Pentti
dc.date.accessioned 2020-12-03T20:55:57Z
dc.date.available 2020-12-03T20:55:57Z
dc.date.issued 1997
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/85413
dc.description.abstract Tutkimuksen aiheena on sairaanhoitopiirin terveydenhuoltojärjestelmien tietoturva alueellisessa verkossa. Terveydenhuoltojärjestelmien tietoturva tarkoittaa tässä tapauksessa potilastietojen suojaamista. Tutkimuksessa esitetään lyhyesti potilastietoihin liittyvät lait ja määräykset, joita on noudatettava sekä paperilla että tietokoneilla olevia potilastietoja käsiteltäessä. Potilastiedoille asetetaan myös tietoturvavaatimukset luottamuksellisuuden, käytettävyyden ja eheyden osalta. Erillään olevien sairaaloiden ja terveyskeskusten väleillä tullaan potilastiedot siirtämään alueellisessa verkossa. Tämän alueellisen verkon avulla saadaan myös extranetin ulkopuolinen liikenne keskitettyä yhden valvotun pisteen kautta. Turvallisuuden parantamiseksi on ensin etsittävä ne riskit, joiden pienentäminen tai poistaminen on tärkeintä. Nämä suurimmat riskit haetaan riskianalyysin avulla. Riskianalyysiä varten on etsittävä järjestelmän uhkat ja haavoittuvuudet sekä niiden vaikutukset, koska ilman näitä kolmea tekijää ei riskiä ole. Esitetyt uhkat eivät liity ainoastaan Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiriin, vaan samat uhkat koskevat koko terveydenhuoltoalaa. Haavoittuvuudet sen sijaan ovat tapauskohtaisia, ja ne löydetään nykytilanteen analysoinnilla, jossa kartoitetaan tietoverkkoympäristö sekä toteutetut tietoturvatoimenpiteet. Riskianalyysin tulosten perusteella voidaan tehdä päätökset varsinaisista turvamekanismeista, joilla riskit saadaan hyväksyttävälle tasolle. Näitä turvatoimia esitetään tutkimuksen lopussa. fi
dc.format.extent ix + 79
dc.language.iso fi en
dc.title Security of health care systems in wide area network en
dc.title Terveydenhuoltojärjestelmien tietoturva alueellisessa verkossa fi
dc.contributor.school Teknillinen korkeakoulu fi
dc.contributor.school Helsinki University of Technology en
dc.contributor.department Tietotekniikan osasto fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-2020120344251
dc.programme.major Tietokoneverkot fi
dc.programme.mcode Tik-110 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu -tutkielma fi
dc.contributor.supervisor Karila, Arto
local.aalto.openaccess no
local.aalto.digifolder Aalto_40037
dc.rights.accesslevel closedAccess
local.aalto.idinssi 12666
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö
local.aalto.digiauth ask


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics