Learning Centre

Osakeyhtiön rajat ylittävä sulautuminen Euroopan unionin sisällä Suomen ja Ruotsin verolainsäädännöissä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Alppivuori, Suvi
dc.date.accessioned 2011-11-25T08:51:47Z
dc.date.available 2011-11-25T08:51:47Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/832
dc.description.abstract TUTKIELMAN TAVOITTEET Tutkielman tavoitteena on 1) selvittää rajat ylittävän sulautumisen veroseuraamukset, 2) tarkastella Suomen ja Ruotsin lainsäädännön yhtäläisyyksiä ja eroja sekä 3) selvittää, miten nämä maat ovat tulkinneet ja soveltaneet sulautumisen osalta EY:n neuvoston antamaa yritysjärjestelydirektiiviä. Direktiivi on ollut implementoitava molempien maiden lainsäädäntöön EU:n jäseneksi liittymisen vuoksi. TULOKSET Yritysjärjestelydirektiivi asettaa jäsenvaltioille tavoitteet rajat ylittävän sulautumisen verotuksen suhteen. Direktiivi ei kuitenkaan kaikilta osiltaan sääntele sitä, miten jäsenvaltioiden tulisi näihin tavoitteisiin päästä. Vertailu osoittaa, että Suomi ja Ruotsi ovat joiltain osin käyttäneet erilaisia lähestymistapoja tulkitessaan direktiiviä. Molemmat maat ovat implementoineet direktiivin turvaten omaa veropohjaansa. Molempien maiden implementointia voidaan kuitenkin enimmiltä osiltaan pitää direktiivin mukaisena. Osallistuvalle yhtiölle ei mielestäni ole suurta eroa sillä, asuuko se Suomessa vai Ruotsissa. Rajat ylittävän sulautumisen on ehtojen täyttyessä oltava veroneutraali ja Suomen ja Ruotsin menetelmät sekä tulon kohdistamisesta kiinteälle toimipaikalle että kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta ovat toisiaan vastaavat. fi
dc.format.extent 75
dc.language.iso fi en
dc.title Osakeyhtiön rajat ylittävä sulautuminen Euroopan unionin sisällä Suomen ja Ruotsin verolainsäädännöissä fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Economics en
dc.contributor.department Department of Accounting en
dc.contributor.department Laskentatoimen laitos fi
dc.subject.keyword Euroopan unioni
dc.subject.keyword kiinteä toimipaikka
dc.subject.keyword sulautuminen
dc.subject.keyword yritysjärjestelydirektiivi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201111291706
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Business Law en
dc.programme.major Yritysjuridiikka fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon yritysjuridiikka
dc.subject.helecon business law
dc.subject.helecon fuusiot
dc.subject.helecon mergers
dc.subject.helecon EU
dc.subject.helecon EU
dc.subject.helecon Suomi
dc.subject.helecon Finland
dc.subject.helecon Ruotsi
dc.subject.helecon Sweden
dc.subject.helecon vero-oikeus
dc.subject.helecon fiscal legislation
dc.ethesisid 12662
dc.date.dateaccepted 2011-10-12
dc.location P1 I
local.aalto.openaccess no
local.aalto.idthes 12662


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse