Itselle ja muille signalointi valintatilanteissa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Pesola, Pauliina
dc.date.accessioned 2011-11-25T08:51:47Z
dc.date.available 2011-11-25T08:51:47Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/831
dc.description.abstract Kuluttajan valinnoissa psykologisilla näkökohdilla on suuri merkitys. Identiteetin rakentamisella voidaan selittää monia sellaisia taloudellisia ilmiöitä, jotka aiheuttavat ongelmia neoklassisen taloustieteen malleille. Psykologian opit ihmisen kyvystä käsitellä informaatiota pystyvät myös selittämään poikkeamia. Ihmisaivojen toiminta on peruste talouden toiminnalle. Tämä tutkielma käsittelee tapoja, joilla identiteetti otetaan huomioon tutkittaessa taloudellisia valintoja. Lähtökohtana on Ronit Bodnerin ja Drazen Prelecin kehittämä itsesignalointimalli, jossa hyötyfunktiossa on mukana oman valinnan informaatioarvo, eli se, mitä valinta kertoo valitsijasta hänelle itselleen. Vertaan tätä itsesignalointia muille signalointiin, jossa valinnat kertovat jotain valitsijasta muille ihmisille. Esittelen muita teorioita, joiden avulla taloustieteellisessä kirjallisuudessa käsitellään identiteettiä ja kuluttajan valintaa psykologian keinoin. Vertaan teorioiden oletuksia neoklassisen taloustieteen oletuksiin. Aineistona käytän kirjallisuutta, jossa taloustiedettä ja psykologisia näkökohtia on yhdistetty. Kirjallisuudessa identiteetistä ja sen rakentamisesta puhutaan monilla erilaisilla nimillä. Itselle ja muille signalointia erotellaan toisistaan harvoin, koska sosiaalisuus on niin suuri osa ihmisen identiteettiä. Neoklassisen taloustieteen oletukset eivät kumoudu näiden uusien teorioiden takia. Kuitenkaan saatavilla olevaa informaatiota ei välttämättä käytetä hyväksi yhtä tehokkaasti kuin neoklassinen talousteoria olettaa. Ihmiset eivät myöskään tunne omia preferenssejään lainkaan hyvin. Uusien teorioiden merkitys on siinä, että ne selittävät tarkemmin mekanismeja, jotka johtavat siihen, että neoklassisen taloustieteen perusoletukset vaikuttavat joissain tilanteissa vääriltä. fi
dc.format.extent 53
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Itselle ja muille signalointi valintatilanteissa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Economics en
dc.contributor.department Department of Economics en
dc.contributor.department Taloustieteen laitos fi
dc.subject.keyword itsesignalointi
dc.subject.keyword identiteetti
dc.subject.keyword valintateoria
dc.subject.keyword käyttäytymistaloustiede
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201111291705
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Economics en
dc.programme.major Kansantaloustiede fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon kansantaloustiede
dc.subject.helecon economics
dc.subject.helecon identiteetti
dc.subject.helecon identity
dc.subject.helecon käyttäytyminen
dc.subject.helecon behaviour
dc.subject.helecon taloustieteet
dc.subject.helecon economic science
dc.subject.helecon päätöksenteko
dc.subject.helecon decision making
dc.subject.helecon kuluttajakäyttäytyminen
dc.subject.helecon consumer behaviour
dc.ethesisid 12661
dc.date.dateaccepted 2011-10-05
dc.location P1 I
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.idthes 12661


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse