Urheilusponsoroinnin tehostaminen digitaalisen markkinoinnin avulla

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Pohjonen, Heikki
dc.date.accessioned 2011-11-14T11:24:12Z
dc.date.available 2011-11-14T11:24:12Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/781
dc.description.abstract Tutkielman tavoitteet Tehokkuusvaatimukset sponsoroinnille tiukentuvat koko ajan. Tutkimuksessa tutkitaan kuinka digitaalisen markkinoinnin keinot tehostavat sponsorointia ja urheilun markkinointia. Lisäksi yhtenä osa-alueena keskitytään siihen, kuinka sponsoriyhteistyön syvyys vaikuttaa sen tehokkuuteen ja hyötyihin. Tutkimus tehdään yhteistyössä Suomen Liikunta ja Urheilu -järjestön kanssa. Tutkimuksessa pyritään myös selvittämään, kuinka SLU voisi paremmin auttaa tehostamaan urheilun markkinointia ja sponsorointia. Tutkimusmenetelmät Tutkimuksessa on haastateltu suomalaisia sponsoriyrityksiä, urheilutoimijoita sekä digitaalisen markkinoinnin asiantuntijoita. Tuomalla esiin monia näkökulmia pyritään saamaan koko-naiskuva urheilusponsoroinnista. Tutkimusmetodina käytetään kvalitatiivisia haastatteluja. Haastattelut on toteutettu yksilöhaastatteluina käyttäen puolistrukturoitua haastattelumetodia, jota voidaan kutsua myös teemahaastatteluksi. Keskeiset tutkimustulokset Etenkin digitaaliset asiakastietokannat, sosiaalisen median markkinointi sekä mobiilimarkki-nointi tarjoavat uusia mahdollisuuksia tehostaa sponsorointia. Suomalaiset yritykset ovatkin vahvasti nostamassa panostuksiaan digitaaliseen markkinointiin. Sponsoroinnissa logo- ja laitamainosnäkyvyyden tehokkuus on alenemassa. Yritykset pyrkivät uudenlaiseen ja syvem-pään yhteistyöhön urheilutoimijoiden kanssa. Pitkäkestoinen sponsorointiyhteistyö tuottaa enemmän konkreettista hyötyä molemmille osapuolille. SLU:n rooli nähdään tutkimuksen perusteella urheilun positiivisen imagon luojana ja varmistajana, mutta myös uudenlaisen markkinointiosaamisen välittäjänä eri lajien kesken. fi
dc.format.extent 107
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Urheilusponsoroinnin tehostaminen digitaalisen markkinoinnin avulla fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Economics en
dc.contributor.department Department of Marketing en
dc.contributor.department Markkinoinnin laitos fi
dc.subject.keyword sponsorointi
dc.subject.keyword urheilusponsorointi
dc.subject.keyword urheilumarkkinointi
dc.subject.keyword digitaalinen markkinointi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201111181693
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Marketing en
dc.programme.major Markkinointi fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon markkinointi
dc.subject.helecon marketing
dc.subject.helecon internet
dc.subject.helecon internet
dc.subject.helecon digitaalitekniikka
dc.subject.helecon digital technology
dc.subject.helecon sponsorointi
dc.subject.helecon sponsorship
dc.subject.helecon urheilu
dc.subject.helecon sports
dc.subject.helecon tehokkuus
dc.subject.helecon effectiveness
dc.subject.helecon kehitys
dc.subject.helecon development
dc.ethesisid 12649
dc.date.dateaccepted 2011-09-05
dc.location P1 I


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account