Learning Centre

Kasvua ja kilpailukykyä ICT:stä – Pääkaupunkiseudusta Suomen innovaatio- ja kasvuyrityskeskittymä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Hallikas, Jarmo
dc.contributor.author Huvinen, Outi
dc.contributor.author Kontio, Jyrki
dc.contributor.author Köninki, Kalevi
dc.contributor.author Mutanen, Olli-Pekka
dc.contributor.author Nevalainen, Risto
dc.contributor.author Peltonen, Juhana
dc.date.accessioned 2013-01-30T09:30:07Z
dc.date.available 2013-01-30T09:30:07Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.isbn 978-952-60-5014-0 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4969 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4950 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4950 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/7665
dc.description.abstract Tässä raportissa ehdotetaan ratkaisuja, joilla pääkaupunkiseudulle luodaan ICTalaninnovaatio- ja kasvuyrityskeskittymä, joka vahvistaa, nopeuttaa ja kansainvälistää alueella jo entisestään vahvaa yritystoimintaa. Tällaisen kasvun polttopisteen muodostaminen luo tarvittavan kriittisen massan, joka houkuttelee ulkomaista osaamista ja pääomaa kiihdyttämään edelleen kasvua ja kilpailukykyä luoden mahdollisuuden alueellisen kasvuyritysekosysteemin syntymiseen. ICT-alan rakennemuutos vapauttaa suuren joukon ICT-osaajia, ja ehdotuksemme tähtää tämän osaamispotentiaalin kanavoimiseen tehokkaasti kasvua ja kilpailukykyä tukevaksi yritystoiminnaksi. Ehdotuksen taustalla on työryhmän tekemä analyysi pääkaupunkiseudun ICT-toimialan meneillään olevasta rakennemuutoksesta ja sen vaikutuksista työllisyyteen, sekä toisaalta rohkaisevat esimerkit alueellisen kasvuyritysyhteisön synnyttämisen mahdollisuuksista. Ehdotettu alueellinen pääkaupunkiseudun Polttopiste on ratkaisuna • kustannustehokas, koska siinä yhdistetään ja tehostetaan tällä hetkellä päällekkäisiä ja epäyhtenäisiä tuki- ja neuvontapalveluita, • vaikuttava, sillä se työllistää jopa tuhansia ICT-ammattilaisia, kehittää heidän osaamistaan ja auttaa satoja yrityksiä kehittymään ja kasvamaan nopeammin, • innovatiivinen ja uudistuva, koska se sisältää uusia ratkaisuja, joita jatkuvasti kehitetään edelleen toiminnan aikana, • synerginen, koska se luo suuren määrän erikokoisten yritysten ja eri toimijoiden kohtaamisia, jotka mahdollistavat uusien innovaatioiden ja yritystoiminnan syntymisen, sekä • nopeavaikutteinen, sillä toiminta voidaan aloittaa asteittain jo muutamankuukauden kuluttua tarvittavien päätösten tekemisestä. ICT-toiminta on maailmanlaajuisesti verkostoitunutta, eikä toiminnan kehittyminen ole mahdollista ilman riittävän laadukkaita kansainvälistyneitä verkostoja, yrityksiä ja korkeatasoista osaamista. Suomessa juuri pääkaupunkiseudulla on parhaat edellytykset toimia ICT-alan innovaatio- ja yritystoiminnan kehityksen veturina. Tässä raportissa ehdotetaan konkreettista innovaatiotoiminnan keskittymää – Polttopistettä – joka muodostaa sekä fyysisen tilan kohtaamisille että toimii laajan ekosysteemin ja verkoston katalysaattorina. Vaikka Polttopiste fyysisesti sijaitsee Suomen vahvimmalla ICT-kasvualueella, sen toimintaan kuuluu yhteistyö muiden Suomen kasvukeskusten kanssa ja siten se luo koko maan kattavan ICT-alan innovaatioverkoston. fi
dc.format.extent 95
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso fi en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto-yliopiston julkaisusarja CROSSOVER fi
dc.relation.ispartofseries 4/2013
dc.subject.other Entrepreneurship en
dc.title Kasvua ja kilpailukykyä ICT:stä – Pääkaupunkiseudusta Suomen innovaatio- ja kasvuyrityskeskittymä fi
dc.type D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai -selvitys fi
dc.contributor.school Palvelut fi
dc.contributor.school Services en
dc.contributor.department Aalto PRO fi
dc.contributor.department Aalto University Professional Development en
dc.subject.keyword ICT-alan rakennemuutos fi
dc.subject.keyword pääkaupunkiseutu fi
dc.subject.keyword innovaatiotoiminta fi
dc.subject.keyword yritystoiminta fi
dc.subject.keyword ohjelmistoyritykset fi
dc.subject.keyword kasvukeskittymät fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-5014-0
dc.type.dcmitype text en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics