IAS 39 mukaisen rahoitusinstrumenttien uudelleenluokittelun vaikutukset eurooppalaisten pankkien tilinpäätöksiin: Empiirisiä havaintoja vuosilta 2009 ja 2010

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Mäntylä, Varpu
dc.date.accessioned 2011-11-14T11:24:11Z
dc.date.available 2011-11-14T11:24:11Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/765
dc.description.abstract AALTO YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU TIIVISTELMÄ Laskentatoimen tutkielma 1.7.2011 Varpu Mäntylä IAS 39 mukaisen rahoitusinstrumenttien uudelleenluokittelun vaikutukset eurooppalaisten pankkien tilinpäätöksiin Empiirisiä havaintoja vuosilta 2009 ja 2010 Tutkimuksen tavoitteet Tutkielman tavoitteena on tutkia syksyllä 2008 tehdyn IAS 39-standardin uudistuksen vaikutusta EU-maiden pörssinoteerattujen pankkien vuoden 2009 ja 2010 tilinpäätöksiin. Tarkoitus on selvittää, miten paljon heikommat vuosien 2009 ja 2010 tulokset olisivat olleet, ellei standardimuutosta olisi toteutettu sekä miten vuonna 2008 tehty uudelleenluokittelu on vaikuttanut pankkien vakavaraisuuteen vuosina 2009 ja 2010. Tutkimusaineisto Tutkimusaineisto koostuu EU-maiden pörssinoteerattujen pankkien tilinpäätösinformaatiosta vuodelta 2009 ja 2010. Tutkimusaineisto kerättiin pankkien tilinpäätöksistä sekä Thomson One Banker Worldscopen tietokannasta. Tutkimusmenetelmä oli luonteeltaan deskriptiivinen. Tulokset Tutkimuksen mukaan uudelleenluokittelut paransivat pankkien tuloksia vuonna 2009 12,5 miljardia euroa ja vastaavasti vuonna 2010 9,2 miljardia euroa. Uudelleenluokitellut rahavarat käsittivät vuonna 2009 3,22 % otoksen pankkien taseiden loppusummasta. Vastaavasti vuonna 2010 prosenttiluku oli 3,08 %. Keskimäärin pankkien tuloksen olivat vuonna 2009 25,87 % parempia uudelleenluokittelun seurauksena sekä vuonna 2010 ilman poikkeuksellisia havaintoja 17,4 prosenttia. Tutkimuksen mukaan otoksen pankkien vakavaraisuuspääoma olisi ollut vuonna 2009 ilman uudelleenluokitteluja keskimäärin 1,80 % alhaisempi. Vastaavasti vuoden 2010 osalta uudelleenluokittelun vaikutus vakavaraisuuspääomaan oli + 3,99 %. fi
dc.format.extent 73
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title IAS 39 mukaisen rahoitusinstrumenttien uudelleenluokittelun vaikutukset eurooppalaisten pankkien tilinpäätöksiin: Empiirisiä havaintoja vuosilta 2009 ja 2010 fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Economics en
dc.contributor.department Department of Accounting en
dc.contributor.department Laskentatoimen laitos fi
dc.subject.keyword Uudelleenluokittelu
dc.subject.keyword Käypä arvo
dc.subject.keyword IAS 39
dc.subject.keyword Rahoitusinstrumentti
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201111181677
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Accounting en
dc.programme.major Laskentatoimi fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon laskentatoimi
dc.subject.helecon accounting
dc.subject.helecon standardit
dc.subject.helecon standards
dc.subject.helecon arviointi
dc.subject.helecon evaluation
dc.subject.helecon rahoitusinstrumentit
dc.subject.helecon financial instruments
dc.subject.helecon pankit
dc.subject.helecon banks
dc.subject.helecon tilinpäätös
dc.subject.helecon balances of books
dc.ethesisid 12633
dc.date.dateaccepted 2011-06-16
dc.location P1 I


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account