Antennin suorituskyky taivutettavissa mobiililaitteissa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Ilvonen, Janne
dc.contributor.author Rasilainen, Kimmo
dc.date.accessioned 2013-01-30T08:54:56Z
dc.date.available 2013-01-30T08:54:56Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/7656
dc.description.abstract Tässä diplomityössä tutkitaan, miten mobiililaitteen rungon taivuttaminen vaikuttaa laitteessa käytettävän antennin suorituskykyyn. Analyysin tarkoituksena on tunnistaa erilaiset muutokset, joita taivuttaminen saattaa aiheuttaa antennin toimintaan, sekä lisätä ymmärrystä muutosten fysikaalisista syistä. Työssä saadut tulokset osoittavat, että taivutettaessa kapasitiivisen kytkentäelementtirakenteen runkoa, rungon ominaisaaltomuodot kokevat resistiivisiä ja reaktiivisia muutoksia sekä muutoksia antennielementin ja ominaisaaltomuotojen välisessä kytkeytymisessä. Kyseisessä antennirakenteessa antennielementti on ei-säteilevä. Diplomityön tuloksia voidaan hyödyntää suunniteltaessa antenniratkaisuja uudenlaisiin taivuteltaviin mobiililaitteisiin. Sovelluksesta riippuen sekä laitteen runko että antennielementti voivat olla taivuteltavissa. fi
dc.description.abstract In this master's thesis, the effect of bending the ground plane of a mobile device on antenna performance is studied using computer simulations and equivalent circuit models. The purpose of the analysis is to identify the changes that can occur when bending the device, and to improve the understanding of the physical reason for these changes. The results that have been obtained in this work show that when the ground plane of a capacitive coupling element type mobile terminal antenna structure is bent, the characteristic wavemodes of the ground plane experience both resistive and reactive changes, as well as changes in the coupling between the non-radiating antenna element and individual wavemodes. It is possible to utilise the results of this master's thesis for the design of antenna structures for novel mobile devices with varying degrees of flexibility. In some applications, it may be so that both the ground plane and the antenna element are bendable. en
dc.format.extent 82 s.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.title Antennin suorituskyky taivutettavissa mobiililaitteissa fi
dc.title Antenna Performance in Bendable Mobile Devices en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.contributor.department Radiotieteen ja -tekniikan laitos fi
dc.subject.keyword bending en
dc.subject.keyword effect of the user en
dc.subject.keyword equivalent circuit en
dc.subject.keyword ground plane wavemodes en
dc.subject.keyword quality factor en
dc.subject.keyword small antennas en
dc.subject.keyword hyvyysluku fi
dc.subject.keyword käyttäjän vaikutus fi
dc.subject.keyword pienet antennit fi
dc.subject.keyword rungon aaltomuodot fi
dc.subject.keyword taivutus fi
dc.subject.keyword vastinpiiri fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201302031386
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Radiotekniikka fi
dc.programme.mcode S-26
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Räisänen, Antti
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account