Osallistavan suunnittelun työkalujen tutkiminen tunnetilan avulla

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Ruokojoki, Mikko
dc.contributor.author Palmgren, Aura
dc.date.accessioned 2013-01-30T08:54:36Z
dc.date.available 2013-01-30T08:54:36Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/7652
dc.description.abstract Tämä diplomityö liittyy projektiin, jossa kehitetään verkkopalvelua osallistavan suunnittelun periaatteiden mukaisesti. Osallistavassa suunnittelussa käyttäjät ovat aktiivisesti mukana koko suunnitteluprosessissa ja heitä kohdellaan kuin suunnittelijoita. Tutkimus kohdistui käyttäjien kanssa pidettävään päivän mittaiseen ideointi- ja ryhmäkeskustelutyöpajaan. Diplomityön tavoitteena oli selvittää löytyykö tunnetilan ja työpajan tuloksien välillä yhteyttä. Keskeisenä tutkimuskysymyksenä on, voidaanko osallistuvassa suunnittelussa käytettyjen työkalujen laatua mitata tunnetilan kautta. Työpajan aikana kerättiin tasaisin aikavälein tietoa osallistujien tunnetilasta. Osallistavan suunnittelun työkalujen, ideoinnin ja ryhmäkeskustelun osallistuja-kohtaisia suorituksia arvioitiin määrän, hyvyyden ja vaihtelevuuden avulla. Tulokset muodostettiin vertailemalla osallistavan suunnittelun työkalujen suorituksia kirjattuun tunnetilaan. Tutkimuksessa saatiin selville, että osallistavan suunnittelun työkalun suoriutumiset, etenkin ryhmäkeskustelussa, vaihtelivat henkilötasolla paljon. Vertailemalla sekä osallistujien välisiä tunnetilan kirjauksia että henkilöiden yksittäisiä kirjauksia keskenään selvisi, että tunnetilat vaihtelivat päivän aikana melko vähän. Tuloksien perusteella tutkimuksessa ei löydetty yhteyttä tunnetilan ja osallistavan suunnittelun työkalujen suoriutumisen välille. fi
dc.description.abstract This master's thesis is related to a project, the target of which is to develop network services following the principles of participatory design. In participatory design users are contributing actively in the whole design process and treated like designers. The research focuses on a daylong ideation and focus group workshop held with users. The aim of this thesis was to evaluate the relationship between the emotional state and the workshop results. The focus of this thesis is therefore the possibility to measure quality of participatory design methods by emotional states. During the workshop data was collected of the participants' emotional state. The performance of the participatory design methods, ideation and focus group, were evaluated participant-specific by the amount, goodness and variety. The performances of the participatory design methods compared to the emotional states formed the results. As a result of the research was that the participant-specific performances of the participatory design methods, especially in focus group, varied widely. Comparing both emotional state data with different participants and emotional state data of each individual, it turned out that there were hardly any variations in the emotional states during the workshop. On the strength of the results there were no relationship between emotional state and the performance of the participatory design methods. en
dc.format.extent [8] + 70 + [4] s.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso fi en
dc.title Osallistavan suunnittelun työkalujen tutkiminen tunnetilan avulla fi
dc.title Researching participatory design methods by emotional states en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.contributor.department Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitos fi
dc.subject.keyword participatory design en
dc.subject.keyword ideation en
dc.subject.keyword focus group en
dc.subject.keyword emotion en
dc.subject.keyword emotional state en
dc.subject.keyword osallistava suunnittelu fi
dc.subject.keyword ideointi fi
dc.subject.keyword ryhmäkeskustelu fi
dc.subject.keyword emootio fi
dc.subject.keyword tunnetila fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201302031382
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Tietoverkkotekniikka fi
dc.programme.mcode S-38
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Kilkki, Kalevi
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account