Learning Centre

Palvelinsalien työympäristömelun selvitys

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Oksanen, Sami
dc.contributor.author Oksa, Olli
dc.date.accessioned 2013-01-30T08:54:31Z
dc.date.available 2013-01-30T08:54:31Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/7651
dc.description.abstract Palvelinkeskukset ovat paikkoja, joissa palvelimille ja muille tietoteknisille laitteille on järjestetty otolliset olosuhteet toimia jatkuvasti ilman palvelukatkoksia. Yksi edellytys olosuhteille on, että salin ja laitteiden toimintalämpötila pysyy riittävän alhaisena. Laitejäähdytys tuottaa kohinamaista melua, jolle palvelinsaleissa työskentelevät henkilöt altistuvat. Tässä diplomityössä selvitetään, minkälaista palvelinsalien melu on. Melun voimakkuutta ja melualtistustasoa verrataan lainsäädännössä annettuihin ohjearvoihin. Myös melun spektriominaisuuksia tutkitaan melun luonteen ymmärtämiseksi. Työn yksi päätarkoitus on selvittää, miten palvelinsalien meluominaisuuksia on yksinkertaista ja tehokasta mitata. Työssä otetaan selvää, miten salien akustisia ominaisuuksia voitaisiin kehittää melutason ja melualtistuksen pienentämiseksi sekä miten työtehoa olisi mahdollista parantaa vaihtoehtoisin keinoin. Tulosten perusteella palvelinsalien melu ei ylitä lainsäädännössä annettuja ylimpiä toiminnallisia raja-arvoja. Melu on kuitenkin niin voimakasta, että työntekijälle on tarjottava mahdollisuus kuulonsuojaukseen. Melun voidaan katsoa olevan niin häiritsevää, että se haittaa merkittävästi työntekoa ja alentaa työkykyä. fi
dc.description.abstract Data centers are places, where favourable circumstances are arranged for servers and other data-related hardware to work properly non-stop. One major requirement is that the operation temperature of the hardware is kept on a low enough level. Device cooling produces intense noisy sound field to which the employees working in the data centers are exposed. In this thesis the characteristics of the data center noise are studied. The magnitude of the noise level and noise exposure are put to contrast with the specifications given in legislation and regulations. Also the spectral properties of the noise are investigated to understand the character of the noise signal. One main purpose of this thesis is to find out, how data center noise properties are simple and efficient to measure. It is also examined, how the acoustic properties of data centers could be changed and developed to lower the noise and exposure levels and how the working efficiency could be improved with alternative ways. The results of this work indicate that the noise level does not exceed the uppermost legislative functional limit values. Nevertheless, the noise level is so high that the employer is obliged to offer an employee a possibility to personal hearing protection. Noise level can be considered so high that it significantly hampers the ability to work. en
dc.format.extent 77 s.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso fi en
dc.title Palvelinsalien työympäristömelun selvitys fi
dc.title Survey on occupational noise in data centers en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.contributor.department Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos fi
dc.subject.keyword data center en
dc.subject.keyword occupational noise en
dc.subject.keyword room acoustics en
dc.subject.keyword noise control en
dc.subject.keyword palvelinsali fi
dc.subject.keyword työympäristömelu fi
dc.subject.keyword huoneakustiikka fi
dc.subject.keyword meluntorjunta fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201302031381
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Akustiikka ja äänenkäsittelytekniikka fi
dc.programme.mcode S-89
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Välimäki, Vesa
dc.location P1 fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_05936
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 45798
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics