Puurakentamisen murros: Toimijalähtöinen kuvaus teollisen puurakentamisen esteistä Suomessa – case puukattoelementit

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Koskinen, Sami
dc.date.accessioned 2011-11-14T11:24:10Z
dc.date.available 2011-11-14T11:24:10Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/753
dc.description.abstract Tutkimuksen tavoitteet Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää teollisen puurakentamisen esteitä rakentajien, rakennuttajien ja viranomaisten näkökulmasta. Pyrin etsimään kuiluja odotetun ja toteutuneen toiminnan väliltä. Tutkimuksessa pyrin tunnistamaan esteitä, joita toimijat kokevat puurakentamisessa olevan. Tarkastelen tarkemmin puukattoelementtien sekä niihin liittyvän tarjoaman esteitä teollisissa kohteissa. Näiden esteiden tunnistamisen jälkeen Finnforest voi muuttaa toimintaansa tapauskohtaisesti saavuttaakseen tavoitteensa puun markkinaosuuden kasvattamisessa teollisessa rakentamisessa. Tutkimuksen toteutustapa, menetelmät ja aineistot Tutkimus on tehty toimeksiantona Metsäliiton Puutuoteteollisuudelle (brändinimeltään Finnforest). Haastatellut henkilöt ovat hylänneet Finnforestin tuotteet aiemmin ainakin kerran ja he esiintyvät aineistossa nimettöminä. Tutkimuksen aineiston keruussa on käytetty puolistrukturoitua haastattelua eli niin sanottua teemahaastattelua. Haastattelut toteutin kevään 2011 aikana. Aineiston analysoinnissa hyödynsin teoreettisena viitekehyksenä gap-analyysia keskittyen pääasiassa ostajan ja myyjän välisiin kuiluihin. Lisäksi neljän tyypin kuvaamiseen käytin apuna tulkitsevaa tutkimusotetta. Tutkimuksen tulokset Yleinen mielipide puurakentamisen tulevaisuudesta on varsin positiivinen varsinkin, kun valtiovalta on ottanut voimakkaasti kantaa sen puolesta. Kuitenkin haastattelemillani rakentamisen parissa työskentelevillä toimijoilla on varsin negatiivinen suhde puuhun ja siten myös puukattoelementteihin. Haastattelujen pohjalta muodostetuista neljästä tyypillisestä toimijasta vain yksi on aidosti valmis valitsemaan puun, jos se osataan myydä hänelle oikein. Myös muiden kohdalla rakentaminen puumateriaalilla on mahdollista, mutta se vaatii paljon toimia myynniltä eikä onnistuminen näytä todennäköiseltä. Tutkimuksen tuloksena tunnistin myös tarpeen joillekin myyntiä tukeville työkaluille. fi
dc.format.extent 82
dc.language.iso fi en
dc.title Puurakentamisen murros: Toimijalähtöinen kuvaus teollisen puurakentamisen esteistä Suomessa – case puukattoelementit fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Economics en
dc.contributor.department Department of Management and International Business en
dc.contributor.department Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos fi
dc.subject.keyword puurakentaminen
dc.subject.keyword puukattoelementit
dc.subject.keyword kuilu
dc.subject.keyword gap-analyysi
dc.subject.keyword puurakentamisen esteet
dc.subject.keyword Finnforest
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201111181665
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Organization and Management en
dc.programme.major Organisaatiot ja johtaminen fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon organisaatio
dc.subject.helecon organization
dc.subject.helecon johtaminen
dc.subject.helecon management
dc.subject.helecon rakennustoiminta
dc.subject.helecon building construction
dc.subject.helecon puutaloteollisuus
dc.subject.helecon prefabricated timber houses
dc.ethesisid 12621
dc.date.dateaccepted 2011-09-07
dc.location P1 I


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account