Learning Centre

Aallon pyörteissä - Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijan identiteettiä etsimässä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Männistö, Heli
dc.date.accessioned 2011-11-14T11:24:07Z
dc.date.available 2011-11-14T11:24:07Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/746
dc.description.abstract TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Helsingin kauppakorkeakoulu, Teknillinen korkeakoulu ja Taideteollinen korkeakoulu fuusioituivat Aalto-yliopistoksi vuoden 2010 alussa. Tutkimukseni tavoitteena on selvittää sosiaalisen identiteetin näkökulmasta, millaisiin ryhmiin Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijat tuntevat kuuluvansa yliopistofuusion jälkeen, miten he kuvailevat näitä ryhmiä ja mistä ryhmistä he haluavat erottautua. Tarkoitus on kuvata Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijan sosiaalisen identiteetin rakentuminen fuusion jälkeen. TUTKIMUSMENETELMÄT Empiriaosuudessa hahmotetaan kauppakorkeakoulun opiskelijan sosiaalista identiteettiä: millaisten ryhmäjäsenyyksien kautta kauppakorkeakoulun opiskelijan sosiaalinen identiteetti rakentuu fuusion jälkeen ja millaisiin ryhmiin hän tuntee kuuluvansa. Empiria koostuu 13 opiskelijan teemahaastattelusta. Haasteltavat ovat rahoituksen ja johtamisen pääaineopiskelijoita sekä poikkitieteellisen, International Design Business Management (IDBM) -aineen pää- ja sivuaineopiskelijoita. Empiriaosuudessa analysoidaan myös kauppakorkeakoulun opiskelijoiden suhtautumista uusiin kanssaopiskelijoihinsa, teknillisen ja taideteollisen korkeakoulun opiskelijoihin, sekä opiskelijoiden suhtautumista ja identifioitumista Aalto-yliopistoon ja Aalto-yliopiston opiskelijoiden, aaltolaisten, ryhmään. KESKEISET TUTKIMUSTULOKSET Tutkimuksen keskeisenä tuloksena hahmotetaan kauppakorkeakoulun opiskelijan sosiaalisen identiteetin rakentuminen Aalto-yliopistossa. Yliopistokontekstissa kauppakorkeakoululaisen sosiaalinen identiteetti rakentuu pääasiassa jäsenyydestä kauppakorkeakoulun opiskelijoiden ja oman pääaineopiskelijoiden ryhmään. Kauppakorkeakoulun sisällä nähdään olevan toisistaan eroavia ryhmiä, nk. akateemisia heimoja. Kontekstista riippuen joko jäsenyys kauppakorkeakoulun tai oman pääaineen akateemisessa heimossa nousee kulloinkin keskiöön. Aalto-yliopiston opiskelijan ja aaltolaisen käsitteet ovat kauppakorkeakoulun opiskelijoille vielä vieraita ja pääaineesta riippumatta opiskelijoiden sosiaalinen identiteetti rakentuu jäsenyydestä muihin kuin aaltolaisten ryhmään. Aalto-yliopiston hyödyt koetaan vielä vähäisiksi ja todellisia aaltolaisia ei vielä koeta olevan olemassa. Kauppakorkeakouluopiskelijoiden keskuudessa sen sijaan nähdään nk. pro-aaltolaisia sekä opiskelijoita, jotka kokevat aaltolaisuuden pakkona. Kauppakorkeakoulun opiskelijan identiteetti elää edelleen hyvin vahvana kauppakorkeakoulussa vielä yli vuosi yliopistofuusion jälkeen, ja teknillisen ja taideteollisen korkeakoulun opiskelijat nähdään edelleen selkeästi erillisinä ryhminä, jotka eroavat omasta heimosta. Uusia kanssaopiskelijoita kuvataan paljon stereotypioiden kautta, mikä saattaa aiheuttaa tulevaisuudessa hankaluuksia yhteisen aaltolaisen identiteetin muodostumiselle Aalto-yliopistossa. fi
dc.format.extent 97
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Aallon pyörteissä - Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijan identiteettiä etsimässä fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Economics en
dc.contributor.department Department of Management and International Business en
dc.contributor.department Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos fi
dc.subject.keyword sosiaalinen identiteetti
dc.subject.keyword akateemiset heimot
dc.subject.keyword Aalto-yliopisto
dc.subject.keyword opiskelija
dc.subject.keyword kauppakorkeakoulu
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201111181658
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Organization and Management en
dc.programme.major Organisaatiot ja johtaminen fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon organisaatio
dc.subject.helecon organization
dc.subject.helecon johtaminen
dc.subject.helecon management
dc.subject.helecon Aalto-yliopisto
dc.subject.helecon Aalto University
dc.subject.helecon opiskelijat
dc.subject.helecon students
dc.subject.helecon kauppakorkeakoulut
dc.subject.helecon schools of economics
dc.subject.helecon identiteetti
dc.subject.helecon identity
dc.ethesisid 12614
dc.date.dateaccepted 2011-09-02
dc.location P1 I
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.idthes 12614


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics