Kansainvälisen konsernin sisäisten palveluiden siirtohinnoittelu

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Wessman, Anna
dc.date.accessioned 2013-01-14T11:35:04Z
dc.date.available 2013-01-14T11:35:04Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/7434
dc.description.abstract Siirtohinnoittelu kuuluu kansainvälisten konsernien tärkeimpiin verokysymyksiin, joissa liiketaloudelliset ja vero-oikeudelliset näkökohdat ovat kiinteästi toisiinsa liittyviä. Kansainvälisen konsernin sisäisesti tarjottavien palveluiden markkinaehtoiseen siirtohinnoitteluun liittyy monia haasteita, etenkin kun konsernin sisäisesti suoritettavia palveluita ei usein suoriteta toisistaan riippumattomien osapuolten välillä. Palveluiden siirtohinnoittelu onkin potentiaalinen verotarkastusten kohde. Tutkielmassa tarkastellaan erityisesti kysymyksiä, milloin konsernin sisäisestä palvelusta tulisi periä palvelumaksua, millä tavalla palvelumaksu voidaan veloittaa sekä millä menetelmillä palvelumaksun markkinaehtoinen hinta voidaan perustella. Tutkielmassa myös käydään läpi siirtohinnoitteluun liittyvä kansainvälinen ja Suomen kansallinen sääntely. Tutkielman päälähteenä käytetään OECD:n siirtohinnoitteluohjeita, joiden käytännön merkitystä voidaan pitää vahvana ja joiden tulkintaa täydennetään USA:n siirtohinnoitteluohjeilla. Käytännössä esiintyviä tilanteita havainnollistetaan pääasiassa siirtohinnoitteluohjeiden esimerkkien avulla ja vain muutamiin oikeustapauksiin viitataan, niistä yhtä, Ruotsin korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisemaa tapausta käsiteltäessä kattavammin. Konsernin sisäisen palvelumaksun perimisen edellytys on vastaanottajan odotettu hyötyminen, jonka tarkastelussa riippumattomien osapuolten käyttäytymisen arvioinnin ohella on huomioitava konsernirakenteen vaikutus ja sen mahdollisesti luoma tarve palveluille, joita riippumattomat osapuolet eivät ostaisi. Palvelumaksun on kuitenkin perustuttava aktiiviseen toimintaan, ja toiminnan kustannukset tulee kohdistaa juuri niistä hyötyvälle konserniyhtiölle. Konsernin sisäisistä palveluista veloitettaessa on yleistä jakaa kustannukset jonkin hyödyn määrää heijastavan tekijän perusteella usealle palvelua käyttävälle konserniyhtiölle. Kustannustenjakoon liittyy kuitenkin suoraa veloittamista suurempi riski maksujen vähennyskelvottomuudesta. Konsernin sisäisten palveluiden epäsuoran veloittamisen (kustannustenjaon) ja kustannuspanossopimuksen käsitteiden suhde ei ole selvä, ja OECD:n ohjeiden yhdenmukaisen tulkinnan edistämiseksi käsitteitä olisi tarpeen selventää. Palveluiden tuottaman hyödyn yhteyttä esimerkiksi tulonmuodostukseen on usein vaikeaa osoittaa, jolloin kustannukset ovat tavallisesti luonteva lähtökohta palveluiden hintaa tarkasteltaessa. Kustannuksiin perustuvien menetelmien käyttö onkin yleisintä konsernin sisäisten palveluiden markkinaehtoista hintaa perusteltaessa, joskin mikä tahansa OECD:n ohjeiden hinnoittelumenetelmä voi tilanteesta riippuen olla sopivin. OECD:n ohjeet puoltavat pääasiassa voiton perimistä konsernin sisäisistä palveluista, mutta esimerkiksi kustannustasojen erotessa palvelun suorittajan ja vastaanottajan valtioissa voiton perimiseen voi liittyä näkökantaristiriitoja. fi
dc.format.extent 99
dc.language.iso fi en
dc.title Kansainvälisen konsernin sisäisten palveluiden siirtohinnoittelu fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Department of Accounting en
dc.contributor.department Laskentatoimen laitos fi
dc.subject.keyword konsernin sisäiset palvelut
dc.subject.keyword siirtohinnoittelu
dc.subject.keyword OECD:n siirtohinnoitteluohjeet
dc.subject.keyword palvelumaksu
dc.subject.keyword kansainvälinen konserni
dc.subject.keyword markkinaehtoperiaate
dc.subject.keyword laskentatoimi
dc.subject.keyword accounting
dc.subject.keyword yritysjuridiikka
dc.subject.keyword business law
dc.subject.keyword siirtohinnat
dc.subject.keyword transfer prices
dc.subject.keyword verotus
dc.subject.keyword taxation
dc.subject.keyword konsernit
dc.subject.keyword consolidated companies
dc.subject.keyword palvelut
dc.subject.keyword service
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201305163148
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Accounting en
dc.programme.major Laskentatoimi fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon laskentatoimi
dc.subject.helecon accounting
dc.subject.helecon kansainväliset yhtiöt
dc.subject.helecon international companies
dc.subject.helecon konsernit
dc.subject.helecon consolidated companies
dc.subject.helecon palvelut
dc.subject.helecon service
dc.subject.helecon siirtohinnat
dc.subject.helecon transfer prices
dc.ethesisid 13090
dc.date.dateaccepted 2012-11-29
dc.location P1 I


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account