Myymälä herää henkiin - Ihmiset paikan tuottajina

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Malm, Mikko
dc.date.accessioned 2013-01-14T11:34:40Z
dc.date.available 2013-01-14T11:34:40Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/7320
dc.description.abstract MYYMÄLÄ HERÄÄ HENKIIN – IHMISET PAIKAN TUOTTAJINA TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tässä tutkimuksessa tutkitaan vähittäiskaupan myymälää kulttuurisesta ja postmodernista näkökulmasta. Tavoitteena on ymmärtää, miten ihmiset ottavat myymälätilan omaan käyttöönsä. Tutkimus pyrkii selvittämään millaisia mielikuvia myymälä herättää ja mitä siellä varsinaisesti tehdään suhteessa siihen miten myymälä on suunniteltu käytettäväksi ja ymmärrettäväksi. METODOLOGIA Tutkimuksessa käytetään etnografista tutkimusmenetelmää. Tutkimusaineiston keräämisessä perinteisen etnografian rinnalla autoetnografisilla menetelmillä on tässä tutkimuksessa varsin suuri rooli. Tarkkailun ja havainnoinnin lisäksi aineistoa täydentävät 10 varsin avointa noin tunnin mittaista haastattelua. Tutkimuksessa sovelletaan Sojan (1996) viitekehystä uudessa kontekstissa, eli vähittäiskaupan myymälässä. Sojan viitekehyksen kolme osa-aluetta ovat ymmärretty tila, suunniteltu tila ja eletty tila. TULOKSET Tutkimuksen tulosten mukaan myymälä herättää asiakkaiden mielissä mielikuvia toisista heille tutuista paikoista, kuten teollisuushalli, tieverkosto ja tori. Nämä mielikuvat näkyvät osittain myös heidän käytöksessään ja toiminnassaan myymälässä. Lisäksi yllättävät, aivan luonnolliset asiat ja toiminnat, kuten juokseminen saattavat herättää suurta huomiota myymäläyhteydessä. AVAINSANAT: postmodernismi, postmoderni kulutus, etnografia, kulttuurinen kuluttajatutkimus, myymäläsuunnittelu fi
dc.format.extent 106
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Myymälä herää henkiin - Ihmiset paikan tuottajina fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Department of Marketing en
dc.contributor.department Markkinoinnin laitos fi
dc.subject.keyword etnografia
dc.subject.keyword postmodernismi
dc.subject.keyword postmoderni kulutus
dc.subject.keyword kulttuurinen kuluttajatutkimus
dc.subject.keyword myymäläsuunnittelu
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201301151023
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Marketing en
dc.programme.major Markkinointi fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon markkinointi
dc.subject.helecon marketing
dc.subject.helecon myymälät
dc.subject.helecon shops
dc.subject.helecon suunnittelu
dc.subject.helecon planning
dc.subject.helecon kuluttajakäyttäytyminen
dc.subject.helecon consumer behaviour
dc.subject.helecon kulutus
dc.subject.helecon consumption
dc.subject.helecon etnografia
dc.subject.helecon ethnography
dc.ethesisid 12976
dc.date.dateaccepted 2011-06-16
dc.location P1 I


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse