Vastuullinen kuluttajakäyttäytyminen päivittäistavaroiden ostopäätösprosessissa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Varonen, Laura
dc.date.accessioned 2013-01-14T11:34:39Z
dc.date.available 2013-01-14T11:34:39Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/7317
dc.description.abstract Tutkielman tavoitteet Tutkielman tavoitteena on selvittää, miten kuluttajat muodostavat käsityksen vastuullisuudesta ja miten tämä kuluttajien luoma oma käsitys vaikuttaa päivittäistavaroiden ostopäätösprosessiin. Tutkielman avulla pyritään lisäämään tietoa vastuullisesta ostopäätösprosessia sekä löytämään keinoja vastuullisuudesta kertovan markkinoinnin tehostamiseksi. Lähdeaineisto ja tutkimusmenetelmät Tutkielma koostuu kirjallisuuskatsauksesta ja empiirisestä tutkimuksesta. Empiirinen tutkimus on luonteeltaan laadullinen. Tutkimusaineisto on kerätty haastattelemalla kuluttajia, jotka kokevat toimivansa vastuullisesti päivittäistavaroita ostaessaan. Aineisto on analysoitu sisällönanalyysin keinoin narratiivista näkökulmaa soveltaen. Tutkimustulokset Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että vastuulliset kuluttajat määrittelevät ostopäätöksen vastuullisuuden pääasiassa tuotevalintojen kautta. Kuluttajien mukaan vastuullisten tuotteiden ominaisuuksia ovat kotimaisuus, tuoreus, sesonginmukaisuus, eettisyys, puhtaus, rehellisyys ja ympäristöystävällisyys. Suurin este vastuulliselle kuluttamiselle on tuotteiden monimutkaisuus ja tiedonhankinnan haasteet. Vastuulliset kuluttajat eivät tunne päivittäistavarakauppayritysten liiketoimintaa, eivätkä osaa arvioida niiden toiminnan vastuullisuutta. Näin ollen päivittäistavarakauppayritysten yhteiskuntavastuullisuus ei vaikuta merkittävästi kuluttajien ostopäätösprosessiin. Vastuullisten kuluttajien ostopäätösprosessia ohjaavat ensisijaisesti vastuullisuuden arvot. Kuluttajat saavat mielihyvää toimiessaan arvojensa mukaisesti. Koska vastuullinen kuluttaminen vaatii vaivannäköä, on ostokokemuksen synnyttämä positiivinen palaute tärkeää seuraavan ostopäätösprosessin kannalta. fi
dc.format.extent 104
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Vastuullinen kuluttajakäyttäytyminen päivittäistavaroiden ostopäätösprosessissa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Department of Marketing en
dc.contributor.department Markkinoinnin laitos fi
dc.subject.keyword vastuullisuus
dc.subject.keyword päivittäistavarakauppa
dc.subject.keyword vastuulliset kuluttajat
dc.subject.keyword kuluttajakäyttäytyminen
dc.subject.keyword ostopäätösprosessi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201301151020
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Marketing en
dc.programme.major Markkinointi fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon markkinointi
dc.subject.helecon marketing
dc.subject.helecon kuluttajakäyttäytyminen
dc.subject.helecon consumer behaviour
dc.subject.helecon päätöksenteko
dc.subject.helecon decision making
dc.subject.helecon shoppailu
dc.subject.helecon shopping
dc.subject.helecon yhteiskuntavastuu
dc.subject.helecon corporate responsibility
dc.ethesisid 12973
dc.date.dateaccepted 2011-06-14
dc.location P1 I
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.idthes 12973


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse