Kiinalaisten yritysten tekemät kansainväliset yritysostot

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Kaila, Ruth
dc.contributor.author Kangaspunta, Juhana
dc.date.accessioned 2012-12-21T11:00:13Z
dc.date.available 2012-12-21T11:00:13Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/7285
dc.description.abstract Kiinalaisten yritysten kansainvälisten yritysostojen lukumäärä on viimeisen vuosikymmenen aikana kasvanut huomattavasti, ja moni näistä yritysostoista on herättänyt myös kansainvälistä huomiota. Keskustelua on herättänyt ennen kaikkea kiinalaisten yritysten motiivit näissä yritysostoissa. Tässä tutkimuksessa eritellään syitä ja vaikuttimia kiinalaisten yritysten kansainvälisille yritysostoille, ja tarkastellaan sekä kiinalaisten ostajayritysten että yritysostojen kohdeyritysten ominaispiirteitä. Työ on luonteeltaan kirjallisustutkimus. Kiinalaisten yritysten kansainvälisten yritysostojen syitä ja vaikuttimia tutkittaessa käytetään alan viimeisintä tutkimusta sekä kirjallisuutta. Ostaja- ja kohdeyritysten ominaisuuksia tutkittaessa käytetään julkisista lähteistä, kuten YK:n tietolähteistä (UNCTAD) saatavia tilastoja sekä kirjallisuutta. Kiinalaisten ostajayritysten ominaisuuksia tutkittaessa käy ilmi, että rannikkoprovinssit korostuvat muihin provinsseihin nähden suorien ulkomaaninvestointien lähdealueena ja että keskushallinnon merkitys ulkomaaninvestointien lähteenä on vähentynyt. Tutkimuksessa huomataan myös, että valtion omistamien yritysten osuus kansainvälisistä yritysostoista on selvästi suurempi kuin muualla maailmassa keskimäärin. Yritysostojen kohdeyrityksiä tutkittaessa käy ilmi, että suurin osa kiinalaisten yritysten yritysostoista suuntautuu kaivossektorille sekä valmistukseen ja että kohdeyritysten maantieteellinen jakauma on hyvin erilainen länsimaalaisiin yrityksiin verrattuna. Yritysostojen syitä ja vaikuttimia tutkittaessa huomataan, että poliittisilla motiiveilla ja makrotaloudellisilla vaikuttimilla on suuri merkitys kiinalaisten yritysten kansainvälisissä yritysostoissa. Myös kiinalaisten yritysten sisäisissä motiiveissa on merkittäviä eroja länsimaisiin yrityksiin verrattuna. Kiinalaisten yritysten kansainvälisiä yritysostoja ohjaavat luonnonvarojen hankkimisen lisäksi ennen kaikkea tarve hankkia strategisia resursseja ja teknologioita sekä tarve laajentua uusille markkinoille. Tutkimuksessa päätellään, että kiinalaisten yritysten kansainväliset yritysostot tulevat yleistymään jatkossakin. Kiinan valtion merkityksen vähentyessä poliittisten motiivien merkitys tulee vähentymään ja Kiinan talouden kehittyessä kaivosteollisuuden osuus tulee pienentymään kansainvälisissä yritysostoissa. fi
dc.format.extent 33
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso fi en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.subject.other Industrial engineering en
dc.title Kiinalaisten yritysten tekemät kansainväliset yritysostot fi
dc.type G1 Kandidaatintyö fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Science en
dc.contributor.department Tuotantotalouden laitos fi
dc.contributor.department Department of Industrial Engineering and Management en
dc.subject.keyword kiinalaiset yritykset fi
dc.subject.keyword kansainväliset yritysostot fi
dc.subject.keyword suorat ulkomaaninvestoinnit fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201305166073
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Tuotantotalous fi
dc.programme.mcode TU3009
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintyö fi
dc.contributor.supervisor Järvenpää, Eila
dc.date.dateaccepted 2011-11-27


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account