Learning Centre

Vianaikaisten tietojen tallennus taajuusmuuttajassa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Hämäläinen, Antti
dc.contributor.author Oikari, Matias
dc.date.accessioned 2012-12-21T08:35:44Z
dc.date.available 2012-12-21T08:35:44Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/7276
dc.description.abstract Taajuusmuuttaja on sähkömoottorikäytön osa, jota käytetään muun muassa moottorin portaattomaan pyörimisnopeuden säätöön. Tässä työssä esitetään ratkaisuja taajuusmuuttajan sisäisten mittaus- ja ohjaustietojen tallennusta varten. Tiedonkeruu on tärkeää, koska se helpottaa vikojen diagnosoinnissa. Nykyisillä tuotteilla tiedonkeruun toteuttaminen on kuitenkin haasteellista. Taajuusmuuttajasta saattaa katketa virrat vikatilanteen vuoksi, jonka takia aikaa tietojen tallennukseen on hyvin rajoitetusti. Koska tallennettavissa oleva tietomäärä riippuu väylä- ja muistinopeuksista, tutkitaan työssä erilaisia muisti- ja tiedonsiirtotekniikoita. Työn lopussa esitetty esimerkkitoteutus perustuu tietojen puskurointiin jatkuvasti taajuusmuuttajan ollessa käynnissä. Kun vikatilanne havaitaan, siirretään puskurin sisältö erilliselle muistipiirille. Rengaspuskuri toteutettiin FPGA:han integroidulla SRAM-muistilla, ja tietojen pysyvään tallennukseen käytettiin EPCS-konfigurointilaitetta. Esimerkkitoteutuksen tavoin toimivaa ratkaisua voidaan hyödyntää nykyisten tuotteiden kanssa, mutta tulevaisuuden tuotteita suunniteltaessa on suositeltavaa käyttää uusia teknologioita, kuten haihtumatonta RAM-muistia, jotta tietoja voitaisiin tallentaa nykyistä enemmän. fi
dc.description.abstract A frequency converter is a part of an electric drive used for controlling the speed of a motor. This thesis presents solutions for storing internal measurement data during a possible failure in the converter. Data logging is important, because it helps to diagnose the failure but such features are rare in current products. It is possible that a fault condition causes an outage of the entire drive, in which case there is not lot of time to store the data. Because the amount of storable data depends on bus and memory speed, different memory and data transfer technologies are examined. In the end of the thesis, an example implementation is presented. It relies on buffering data during the normal use of the drive and on storing the data to a separate memory circuit when a fault is detected. A circular buffer is used on embedded SRAM of a FPGA circuit and an EPCS configuration device is used for storing data. Solutions similar to the example implementation can be exploited with current products. However, with future products, it is recommendable to consider using new technologies, such as non-volatile random access memory (nvRAM), for increasing storage capacity. en
dc.format.extent 61 + [9] s.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso fi en
dc.title Vianaikaisten tietojen tallennus taajuusmuuttajassa fi
dc.title A data logger for frequency converters en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.contributor.department Elektroniikan laitos fi
dc.subject.keyword FPGA en
dc.subject.keyword data logger en
dc.subject.keyword memory circuit en
dc.subject.keyword peripheral bus en
dc.subject.keyword SPI en
dc.subject.keyword frequency converter en
dc.subject.keyword circular buffer en
dc.subject.keyword FPGA fi
dc.subject.keyword tiedonkeräys fi
dc.subject.keyword muistipiirit fi
dc.subject.keyword oheisväylä fi
dc.subject.keyword SPI fi
dc.subject.keyword taajuusmuuttaja fi
dc.subject.keyword rengaspuskuri fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201305163110
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Sovellettu elektroniikka fi
dc.programme.mcode S-66
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Eskelinen, Pekka
dc.location P1 fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_90911
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 45718
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse