Learning Centre

Akustoinnin vaikutus julkisten tilojen ääniympäristöön

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Kilpikari, Jyrki
dc.contributor.author Kari, Henri
dc.date.accessioned 2012-12-21T08:35:22Z
dc.date.available 2012-12-21T08:35:22Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/7272
dc.description.abstract Tässä diplomityössä tutkittiin akustoinnin vaikutusta kolmen eri tyyppisen julkisen tilan ääniympäristöön. Huoneakustiikan perusteoria sekä yleisimmät huoneakustiset parametrit käydään läpi. Työssä käsitellään myös julkisten tilojen ääniympäristöjä ja akustisia vaatimuksia kyseisille tiloille. Tutkitut kohteet olivat luokkahuone, terveydenhoitotila ja avotoimisto. Yleisimmät akustiset parametrit, kuten jälkikaiunta-aika, puheensiirtoindeksi, leviämisvaimennusaste, selkeys ja voimakkuus, mitattiin tutkituissa tiloissa ennen ja jälkeen akustoinnin. Erilaisia tapoja ja materiaaleja, kuten katto- sekä seinälevyjä, käytettiin parantamaan tilojen akustiikkaa. Mitatut tilat olivat normaalissa käytössä akustisen parannuksen jälkeen. Suoritettujen akustisten mittausten perusteella akustointi parantaa selkeästi jokaisen tilatyypin ääniympäristöä. Luokkahuoneessa puheen erotettavuus on parantunut ja jälkikaiunta-aika on lyhentynyt akustoinnin jälkeen. Näistä muutoksista seuraa parempi oppimisympäristö, kun oppilaat kuulevat opettajan paremmin ja opettaja voi puhua normaalilla äänenvoimakkuudella. Terveydenhoitotilassa jälkikaiunta-aika lyheni tarjoten potilaille miellyttävämmän ääniympäristön. Myös puheen erotettavuus kasvoi, mikä parantaa kommunikaatiota potilaiden ja hoitohenkilökunnan välillä. Avotoimistossa äänipainetaso laski kaikkialla toimistossa ja puheen selkeys laski työpisteiden välillä akustoinnin jälkeen. Saavutettu ääniympäristö antaa työntekijöille enemmän yksityisyyttä lisäten keskittymistä työhön. fi
dc.description.abstract The effects of acoustical treatment on the sound environment of three different types of public-type spaces were investigated in this thesis. The basic theory of room acoustics and the most common room acoustical parameters are explained in the work. Acoustical conditions and requirements of public spaces are also considered. The three studied places were a classroom, a healthcare space, and an open plan office. Measurements of common acoustical parameters, such as the reverberation time, the speech transmission index, the rate of spatial decay of sound pressure level per distance doubling, the clarity, and the strength, were performed before and after the acoustical treatment. Various methods and materials, such as ceiling- and wall panels, were used to improve the sound environment of the studied places. The measured places were in normal use after the acoustical renovation. The performed measurements show that the acoustical treatment clearly enhances the sound environment in each type of space. In the classroom the speech intelligibility has increased and the reverberation time has decreased after the treatment. These changes lead to better learning environment, when students can hear the teacher better and the teacher is able to talk with normal voice. In the healthcare space the reverberation time has decreased offering more pleasant sound environment to the patients. Also, the speech intelligibility has increased, which helps the communication between the patients and the nursing staff. In the open plan office the overall sound pressure level has decreased and the speech intelligibility has decreased between workplaces after the treatment. The obtained sound environment offers more privacy to the employees improving the concentration to the work. en
dc.format.extent [8] + 76 s.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.title Akustoinnin vaikutus julkisten tilojen ääniympäristöön fi
dc.title Effects of Acoustic Treatment on Sound Environment in Public Buildings en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.contributor.department Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos fi
dc.subject.keyword acoustics en
dc.subject.keyword acoustic measurements en
dc.subject.keyword open plan office en
dc.subject.keyword classroom en
dc.subject.keyword healthcare space en
dc.subject.keyword akustiikka fi
dc.subject.keyword akustiset mittaukset fi
dc.subject.keyword avotoimisto fi
dc.subject.keyword luokkahuone fi
dc.subject.keyword terveydenhoitotila fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201305163106
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Akustiikka ja äänenkäsittelytekniikka fi
dc.programme.mcode S-89
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Välimäki, Vesa
dc.location P1 fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_89738
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 45714
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse