Sähköautojen lataaminen ja sen vaikutus kaupunkialueen jakelumuuntajiin

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Saarijärvi, Eero
dc.contributor.author Alahäivälä, Antti
dc.date.accessioned 2012-12-21T08:35:05Z
dc.date.available 2012-12-21T08:35:05Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/7269
dc.description.abstract Sähkö nähdään yhtenä vaihtoehtona korvaamaan perinteisiä polttoaineita liikenteessä. Sen avulla voitaisiin vähentää henkilöautoliikenteen kasvihuonekaasupäästöjä sekä energiankulutusta. Tämän takia sähköautojen käyttöönottoa tuetaan nykyään ympäri maailmaa ja niitä tutkitaan paljon. Tämä työ tehtiin osana tutkimusprojektia, joka pyrkii kehittämään toimivia latausinfrastruktuuriratkaisuja sähköautoille. Useat tutkimukset ovat tuoneet esille lataamiseen liittyviä ongelmia, joita ovat muun muassa sen aiheuttama sähkönlaadun heikkeneminen ja verkostokomponenttien ylikuormittuminen. Tässä työssä tavoitteena oli tutkia sähköautojen latausta sähköverkon kannalta. Tavoitteena oli muodostaa simulointimalli, joka laskee uskottavasti sähköauton lataustarpeen ja -ajan erilaisissa tilanteissa, kuten ladattaessa eri paikoissa tai ohjattaessa latausta. Muodostettuja latauskäyriä käytettiin edelleen tutkittaessa jakelumuuntajien kuormittumista sähköautojen eri penetraatioilla eri tilanteissa. Lataamisen mallintamisessa hyödynnettiin Monte Carlo -simulointia. Pääasiallisena lähtöaineistona käytettiin vuosina 2010 - 2011 toteutettua Valtakunnallista henkilöliikennetutkimusta, jossa on tutkittu ihmisten liikkumiskäyttäytymistä. Jakelumuuntajien kuormittumista tutkittaessa hyödynnettiin todellisia muuntajatietoja pääkaupunkiseudulta. Saatujen tulosten perusteella lataamisen vaikutus jakelumuuntajiin riippuu oleellisesti muuntajan käyttäjäryhmien jakaumasta niin ohjaamattomana kuin ohjattuna. Lataamisen ohjaus saattaa kasvattaa muuntajan huipputehoa joillain alueilla verrattuna ohjaamattomaan lataukseen. Lisäksi ohjaus voi aiheuttaa selvän tehopiikin verkkoon, jos monta autoa alkaa ladata yhtäaikaisesti. fi
dc.description.abstract Electricity is considered as a possible solution to replace traditional fuels in transportation. It could reduce the emission of greenhouse gasses and improve the overall energy efficiency. Therefore, the introduction of electric cars is supported all over the world and they are studied extensively. This thesis was written as a part of a research project, which aims to develop practical solutions for electric vehicle charging infrastructure. Several studies have highlighted problems, such as decline in power quality and overloading of grid components, in electric grid due to the electric vehicle charging. In this thesis, the aim was to study electric vehicle charging and its network impacts as well. A simulation model capable to compute needed daily charging energy and time for an electric car was implemented. Simulations can be performed with different initial parameters when the charging is uncontrolled or controlled. As a result, daily charging power curves for electric cars were formed and used to study the loading of distribution transformers with different electric car penetrations. The implemented statistical simulation model is based on the Monte Carlo -method. It utilizes Finnish National Travel Survey 2010 - 2011 as a main input data. The distribution transformer data for the loading computation was real transformer data from Finnish Capital Region. According to the results of the thesis, the impact of charging on the transformers depends signi cantly on the customer classes using a transformer. The study included uncontrolled and controlled charging. The controlled charging may increase the peak power of a transformer compared to uncontrolled charging in some regions. In addition, the controlled charging may cause significant power peak in the grid if several cars start to charge simultaneously. en
dc.format.extent [8] + 93 s.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso fi en
dc.title Sähköautojen lataaminen ja sen vaikutus kaupunkialueen jakelumuuntajiin fi
dc.title Electric vehicle charging and its impact on distribution transformers in urban area en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.contributor.department Sähkötekniikan laitos fi
dc.subject.keyword electric vehicle en
dc.subject.keyword charging en
dc.subject.keyword control en
dc.subject.keyword Monte Carlo -simulation en
dc.subject.keyword distribution transformer en
dc.subject.keyword sähköauto fi
dc.subject.keyword lataaminen fi
dc.subject.keyword ohjaaminen fi
dc.subject.keyword Monte Carlo -simulointi fi
dc.subject.keyword jakelumuuntaja fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201305163103
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Sähköverkot ja suurjännitetekniikka fi
dc.programme.mcode S-18
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Lehtonen, Matti
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse