Learning Centre

System Architecture for Mobile-phone-centric Ambient Intelligence Applications

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Jantunen, Iiro
dc.date.accessioned 2012-12-20T09:30:40Z
dc.date.available 2012-12-20T09:30:40Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.isbn 978-952-60-4668-6 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-4667-9 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/7253
dc.description.abstract The aim of this study is to develop an open architecture platform for mobile-phone-centric ambient intelligence applications. The two main application fields are 1) local wireless sensor networks for health-related applications and 2) ubimedia, meaning digital content embedded in the environment. In the proposed architecture, a mobile phone acts as a central node hosting applications and connecting a local, e.g. sensor, network to back-end servers in the Internet. The technologies used in the architecture include Simple Sensor Interface (SSI) protocol, nanoIP, and lowpower short-range radios, e.g. Bluetooth Low Energy (formerly BTLEE), Radio-frequency Identification (RFID), 5 kHz inductive links, and impulse ultra-wideband (UWB). The sensor network architecture has been implemented and successfully demonstrated using several applications with commercially available mobile phones with add-on electronics. A system architecture, including both the hardware and software architecture, enabling mobile phones to read Ubimedia with sufficiently high data rates for multimedia applications is also presented. This architecture could also be used as a new type of high-speed wireless internet access. en
dc.description.abstract Tutkimuksen tavoitteena on avoimen arkkitehtuurialustan kehittäminen älypuhelinkeskeisiin läsnä-älysovellutuksiin. Kaksi merkittävintä sovellutusaluetta ovat 1) lyhyen kantaman langattomat anturiverkot terveyssovellutuksiin sekä 2) ubimedia, tarkoittaen ympäristöön sulautettua digitaalista sisältöä. Esitellyssä arkkitehtuurissa älypuhelin toimii keskusyksikkönä, jossa sovellutusohjelmat voivat toimia, ja joka tarjoaa yhteyden lyhyen kantaman, esimerkiksi anturi-, verkon ja Internetissä sijaitsevien palvelimien välillä. Arkkitehtuurissa käytettyihin teknologioihin kuuluvat, muun muassa, Simple Sensor Interface (yksinkertainen anturirajapinta, SSI) protokolla, nanoIP ja matalatehoisia lyhyen kantaman radioita, kuten Bluetooth Low Energy (aiemmin BTLEE), RFID (radiotaajuinen tunnistus), 5 kHz induktiiviset linkit, ja impulssi-UWB. Esitelty anturiverkkoarkkitehtuuri on toteutettu ja onnistuneesti demonstroitu käyttäen kaupallisesti saatavilla olevaa älypuhelinta ja siihen liitettyä elektroniikkaa. Tutkimuksen toisena kohteena oli järjestelmäarkkitehtuuri, sisältäen sekä laitteisto- että ohjelmistoarkkitehtuurin, joka mahdollistaa älypuhelimen käytön ubimedian lukemiseksi riittävän suurella tiedonsiirtonopeudella multimediasovellutuksiin. Kyseinen arkkitehtuuri voisi mahdollistaa myös uuden tyyppisen suurnopeuksisen langattoman internetyhteyden. fi
dc.format.extent 105
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 81/2012
dc.relation.haspart [Publication 1]: J. Sierra, M. Santiago, I. Jantunen, E. Kaasinen, H. Kaaja, M. Mullenborn, N. Tille, and J. Virtanen. User evaluation of mobile phone as a platform for healthcare applications. Mobile Web 2.0: Developing and Delivering Services to Mobile Phones, S.A. Ahson and M. Ilyas, Eds. CRC Press, pp. 491–515, Dec. 2010
dc.relation.haspart [Publication 2]: E. Kaasinen, T. Tuomisto, P. Valkkynen, I. Jantunen, and J. Sierra. Ubimedia based on memory tags. In MindTrek 2008, (Tampere, Finland), ACM, pp. 85–89, Oct. 2008
dc.relation.haspart [Publication 3]: E. Kaasinen, M. Niemela, T. Tuomisto, P. Valkkynen, I. Jantunen, J. Sierra, M. Santiago, and H. Kaaja. Ubimedia based on readable and writable memory tags. Multimedia Systems, vol. 16, Springer, pp. 57–74, Feb. 2010
dc.relation.haspart [Publication 4]: I. Jantunen, H. Laine, V. Ermolov, and P. Huuskonen. Smart sensor architecture for mobile terminal centric ambient intelligence. In Eurosensors 2006, (Goteborg, Sweden), vol. 2, pp. 294–295, Sep. 2006. © 2006 by authors.
dc.relation.haspart [Publication 5]: J.M. Quero, C.L. Tarrida, J.J. Santana, V. Ermolov, I. Jantunen, H. Laine, and J. Eichholz. Health care applications based on mobile phone centric smart sensor network. In EMBS 2007, (Lyon, France), IEEE, pp. 6298–6301, Aug. 2007
dc.relation.haspart [Publication 6]: I. Jantunen, H. Laine, P. Huuskonen, D. Trossen, and V. Ermolov. Smart sensor architecture for mobile-terminal-centric ambient intelligence. Sensors & Actuators A: Physical, vol. 142, Elsevier, pp. 352–360, Mar. 2008
dc.relation.haspart [Publication 7]: Y. Tetu, I. Jantunen, B. Gomez, and S. Robinet. Mobile-phone-readable 2.45GHz passive digital sensor tag. In RFID 2009, (Orlando, USA), IEEE, pp. 88–94, Apr. 2009
dc.relation.haspart [Publication 8]: I. Jantunen, S. Siikavirta, V. Nassi, T. Korhonen, and J. Kaasinen. Add-on 5 kHz inductive link for mobile phones using audio port. In UBI-HEALTH’10, (Shanghai, PRC), Aalto University Publication Series Science + Technology 6/2011, May–Jun. 2010. © 2010 by authors.
dc.relation.haspart [Publication 9]: I. Jantunen, J. Hamalainen, T. Korhonen, H. Kaaja, J. Jantunen, and S. Boldyrev. System architecture for mobile-phone-readable RF memory tags. In UBICOMM 2010, (Firenze, Italy), IARIA, pp. 310–316, Oct. 2010. © 2010 International Academy, Research, and Industry Association (IARIA). By permission.
dc.relation.haspart [Publication 10]: I. Jantunen, J. Jantunen, H. Kaaja, S. Boldyrev, L.Wang, and J. Hamalainen. System Architecture for High-speed Close-proximity Low-power RF Memory Tags and Wireless Internet Access. International Journal on Advances in Telecommunications, vol. 4, no. 3&4, IARIA, pp. 217–228, 2011. © 2011 by authors.
dc.subject.other Telecommunications engineering en
dc.title System Architecture for Mobile-phone-centric Ambient Intelligence Applications en
dc.title Järjestelmäarkkitehtuuri puhelinkeskeisiin läsnä-älysovellutuksiin fi
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Electrical Engineering en
dc.contributor.department Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitos fi
dc.contributor.department Department of Communications and Networking en
dc.subject.keyword ambient intelligence en
dc.subject.keyword ubimedia en
dc.subject.keyword mobile phone en
dc.subject.keyword Bluetooth en
dc.subject.keyword RFID en
dc.subject.keyword UWB en
dc.subject.keyword läsnä-äly fi
dc.subject.keyword ubimedia fi
dc.subject.keyword puhelin fi
dc.subject.keyword Bluetooth fi
dc.subject.keyword RFID fi
dc.subject.keyword UWB fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-4668-6
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.contributor.supervisor Hämäläinen, Jyri
dc.opn Mähönen, Petri
dc.opn Frantti, Tapio
dc.rev Zhao, Yuping
dc.rev Frantti, Tapio
dc.date.defence 2012-06-14


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse