Learning Centre

Aasian kehittyvien talouksien valuuttakurssipolitiikka – valuuttainterventiot ja -steriloinnit

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Sallinen, Minttu
dc.date.accessioned 2011-11-14T11:24:01Z
dc.date.available 2011-11-14T11:24:01Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/714
dc.description.abstract Aasian kehittyviä talouksia koetteli syvä talouskriisi vuosina 1997–1998. Kriisin taustalla on nähty useita syitä, mutta yhtenä tärkeimmistä on pidetty alueen talouksien harjoittamaa säänneltyjen valuuttakurssien politiikkaa. Kriisin puhjettua maat joutuivat joko devalvoimaan valuuttansa tai päästämään sen kellumaan. Tilanne johti muun muassa valuutta- ja maturiteettiriskien kärjistymiseen. Useiden tutkijoiden mukaan Aasian talouskriisi osoitti, että vapaat pääomaliikkeet, rahapolitiikan itsenäisyys ja kiinteät valuuttakurssit ovat mahdoton yhtälö. Talouskriisin jälkeen suurin osa alueen maista siirtyi virallisesti kelluvien kurssien järjestelmään. Käytännössä lähes kaikkien maiden valuuttakurssit pysyivät kuitenkin edelleen säänneltyinä. Aasian kehittyvät taloudet ovat harjoittaneet aktiivista valuuttainterventio-politiikkaa koko 2000-luvun ajan pitääkseen valuuttansa arvon tasapainotasoaan alhaisempana. Tästä ilmiöstä käytetään nimitystä fear of floating, ja sen on todettu olevan huomattavasti yleisempää kehittyvien talouksien kuin teollisuusmaiden keskuudessa. Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastelen Aasian kehittyvien talouksien harjoittamaa valuuttakurssipolitiikkaa, sen syitä ja seurauksia. Erityisen tarkastelun kohteena ovat valuuttainterventiot ja interventioiden steriloinnit. Tutkielmassa tarkastellaan myös harjoitetun politiikan kustannuksia sekä Aasian kehittyvien talouksien valuuttakurssipolitiikan mahdollista kehitystä lähitulevaisuudessa. Tutkielma on tyypiltään kirjallisuuskatsaus. Aasian kehittyvien talouksien 2000-luvulla harjoittamaa valuuttakurssipolitiikkaa selittää osittain 1990-luvun lopulla koettu talouskriisi. Suojautuakseen vastaavilta kriiseiltä maat ovat muun muassa keränneet huomattavat valuuttavarannot. Massiivisten valuuttavarantojen kertymiseen on vaikuttanut vaihtotaseiden ylijäämä, kiihtynyt pääomien sisään virtaus sekä harjoitettu valuuttainterventio- ja sterilointipolitiikka. Suuret valuuttavarannot auttoivat alueen talouksia selviytymään vähin vaurioin viimeisimmästä finanssikriisistä. Muun muassa Kiina selviytyi kriisistä mittavien kotimaista kysyntää kiihdyttävien elvytyspakettien ansiosta. Aasian kehittyvien talouksien harjoittamaan valuuttakurssipolitiikkaan ei löydy yhtä yksittäistä syytä, mutta taustalla vaikuttaa voimakkaasti maiden vientivetoinen talouskasvu. Alueen maat ovat edelleen erittäin riippuvaisia teollisuusmaiden, erityisesti Yhdysvaltojen, kysynnästä. Pitääkseen tuotteensa kilpailukykyisinä maat ovat valuuttainterventioiden avulla pitäneet valuuttansa arvon tasapainotasoaan alhaisempana. Toteutetut interventiot on pääsääntöisesti steriloitu inflatorisen kehityksen ehkäisemiseksi kotimaassa. Viimeisimmän finanssikriisin aikana Kiinan kysyntä vaikutti positiivisesti koko Aasian alueen toipumiseen kriisistä. Kiinan kysyntä elvytti taloutta myös laajemmin, ja ainakin väliaikaisesti maksutaseiden globaalin epätasapainon nähtiin korjaantuvan. Finanssikriisin jälkeen useimmat Aasian kehittyvät taloudet ovat antaneet valuuttansa pikkuhiljaa vahvistua kohti tasapainotasoaan. Aasian kehittyvät taloudet ovat voimakkaasti sidoksissa toisiinsa, ja tutkijoiden mukaan myös valuuttakurssipolitiikan muutokset vaativat yhteisymmärrystä. Aasian alueen vahvistuminen kolmantena globaalina talousvaikuttajana herättää toiveita siitä, että alueen maat pääsevät pikkuhiljaa eroon myös fear of floating -ilmiöstä. fi
dc.format.extent 86
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Aasian kehittyvien talouksien valuuttakurssipolitiikka – valuuttainterventiot ja -steriloinnit fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Economics en
dc.contributor.department Department of Economics en
dc.contributor.department Taloustieteen laitos fi
dc.subject.keyword Aasian kehittyvät taloudet
dc.subject.keyword fear of floating
dc.subject.keyword sterilointi
dc.subject.keyword valuuttainterventio
dc.subject.keyword valuuttakurssijärjestelmä
dc.subject.keyword valuuttakurssipolitiikka
dc.subject.keyword valuuttavaranto
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201111181626
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Economics en
dc.programme.major Kansantaloustiede fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon kansantaloustiede
dc.subject.helecon economics
dc.subject.helecon kansantalous
dc.subject.helecon national economy
dc.subject.helecon Aasia
dc.subject.helecon Asia
dc.subject.helecon taloudellinen kehitys
dc.subject.helecon industrial development
dc.subject.helecon rahapolitiikka
dc.subject.helecon monetary policy
dc.subject.helecon valuuttakurssit
dc.subject.helecon exchange rates
dc.ethesisid 12582
dc.date.dateaccepted 2011-06-10
dc.location P1 I
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.idthes 12582


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics