Rullaava suunnittelu liiketoiminnan ja operatiivisen johtamisen tukena. S-ryhmän pilottiyhtiöiden näkemyksiä rullaavaan suunnitteluun siirtymisestä.

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Vaalto, Elina
dc.date.accessioned 2011-11-14T11:24:01Z
dc.date.available 2011-11-14T11:24:01Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/709
dc.description.abstract Tutkielman tavoitteet Tässä pro gradu työssäni tutkin sitä, miten siirtyminen rullaavaan suunnitteluun tukee liiketoimintaa ja operatiivista johtamista sekä miten se mahdollistaa nopeamman reagoinnin toimintaympäristön muutoksiin. Tutkimuksen empiirisenä kohteena on S-ryhmän siirtyminen liiketoiminnan rullaavaan suunnitteluun. Tavoitteena oli selvittää, minkälaisia mahdollisuuksia S-ryhmän liiketoiminnan suunnittelijat näkevät jo nyt rullaavassa suunnittelussa ja miten he uskovat uuden suunnittelumuodon tukevan heidän työtään ja operatiivista johtamista tulevaisuudessa. Lähdeaineisto ja tutkimusmenetelmät Teoriaosuudessa perehdyin kirjallisuuden avulla siihen, miksi yhä useammat yritykset ovat siirtymässä perinteisestä budjetoinnista rullaavaan suunnitteluun. Toteutin varsinaisen tutkimukseni haastattelemalla kohdeyrityksen S-ryhmän liiketoiminnan suunnittelijoita sekä perehtymällä yrityksen sisäisiin materiaaleihin. Tutkimukseni on laadullinen ja metodina käytin ryhmähaastatteluja. Aineisto kerättiin seitsemän ryhmähaastattelun avulla helmikuussa 2011. Ryhmähaastatteluiden avulla sain kerättyä lyhyessä ajassa kattavan ja monipuolisen aineiston. Lisäksi haastateltavat puhuivat aidosti ja varauksetta aiheesta, koska haastattelutilanne säilyi keskustelumaisena ja välittömänä. Keskeiset tutkimustulokset Aineiston perusteella voidaan sanoa, että rullaava suunnittelu tuo liiketoiminnan suunnittelijoille konkreettista apua toiminnan ohjaamiseen ja operatiiviseen johtamiseen. Se auttaa liikkeenjohtoa ennustamaan tarkemmin tulevaisuutta, helpottaa muutoksiin reagoimista sekä keventää pitkällä tähtäimellä liiketoiminnan suunnittelua. Se koetaan myös prosessina realistisempana ja enemmän liikkeenjohdon tarpeita tukevana kuin perinteinen budjetointiprosessi. Rullaava suunnittelu tukee aidosti liiketoiminnan suunnittelijoiden päätöksenteossa ja auttaa heitä varautumaan tulevaisuuden muutoksiin. Lisäksi suunnittelijat kokivat sen helpottavan myös resurssien suunnittelua ja henkilöstön motivointia muutostilanteissa. Rullaava suunnittelu pakottaa suunnittelijoita katsomaan tulevaisuuteen sekä kehittää heidän laskennallista osaamistaan. Rullaavan suunnittelun siirtymäprosessi tulee kuitenkin suunnitella huolellisesti, koska kyse on muustakin kuin pelkästä uuden järjestelmän käyttöönotosta. Järjestelmätoteutus on tosin siirtymävaiheen alussa suuressa roolissa ja siksi sen kehittämiseen tulee kiinnittää paljon huomiota. S-ryhmässä siirtymävaiheen suurimmat haasteet liittyivät juuri järjestelmän epävakauteen ja monimutkaisuuteen, mikä turhautti suunnittelijoita. Rullaavan suunnittelun onnistunut käyttöönotto vaati myös, että yrityksessä päätetään riittävän ajoissa, koska perinteisestä budjetoinnista voidaan luopua. fi
dc.format.extent 96
dc.language.iso fi en
dc.title Rullaava suunnittelu liiketoiminnan ja operatiivisen johtamisen tukena. S-ryhmän pilottiyhtiöiden näkemyksiä rullaavaan suunnitteluun siirtymisestä. fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Economics en
dc.contributor.department Department of Management and International Business en
dc.contributor.department Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos fi
dc.subject.keyword rullaava suunnittelu
dc.subject.keyword ennustaminen
dc.subject.keyword ennuste
dc.subject.keyword liiketoiminnan suunnittelija
dc.subject.keyword strateginen ketteryys
dc.subject.keyword perinteinen vuosibudjetointi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201111181621
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Organization and Management en
dc.programme.major Organisaatiot ja johtaminen fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon johtaminen
dc.subject.helecon management
dc.subject.helecon organisaatio
dc.subject.helecon organization
dc.subject.helecon suunnittelu
dc.subject.helecon planning
dc.subject.helecon ennusteet
dc.subject.helecon forecasts
dc.subject.helecon budjetointi
dc.subject.helecon budgeting
dc.subject.helecon operaatiotutkimus
dc.subject.helecon operational research
dc.ethesisid 12577
dc.date.dateaccepted 2011-07-18
dc.location P1 I


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account