Tulospalkkaus ja taloudellisen riskin jakaminen henkilöstön ja yritysten kesken Suomessa 2002-2009

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Enäjärvi, Satu
dc.date.accessioned 2011-11-14T11:24:00Z
dc.date.available 2011-11-14T11:24:00Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/702
dc.description.abstract TUTKIELMAN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella, miten yritykset jakavat riskiä henkilöstönsä kanssa tulos- ja voittopalkkauksen avulla. Tutkimuksessa analysoidaan tekijöitä, jotka ovat tyypillisiä taloudellista riskiä tulospalkkauksen avulla työntekijöidensä kanssa jakaville yrityksille. Toisaalta tutkimuksessa selvitetään piirteitä, jotka ovat tyypillisiä henkilöille, joiden kokonaispalkasta osa on tulos- tai voittopalkkioita. LÄHDEAINEISTO Tutkimuksen aineisto koostuu kattavasta kotimaisesta aineistosta, joka sisältää Elinkeinoelämän tutkimusliiton jäsenyritysten henkilöiden palkkatietoja yhdistettynä Voitto Plus -tietokannasta haettuihin kyseisten yritysten tilinpäätöstietoihin. Tutkimuksen aineisto sisältää yhteensä 1 254 968 vuositason palkkahavaintoa vuosilta 2002-2009. TULOKSET Regressioanalyysien perusteella yrityksen liikevoiton vaihtelulla, yrityksen koolla ja omavaraisuudella on tilastollisesti merkitsevä yhteys sekä tulos- ja voittopalkkioiden saantiin että tulos- ja voittopalkkioiden suhteelliseen osuuteen yrityksen liikevoitosta. Yrityksen liikevoiton vaihtelu linkittyy taloudellisen riskin jakamiseen. Henkilötasolla henkilön riskiaversioon liittyvät ominaisuudet kuten ikä, sukupuoli ja koulutusaste ovat tilastollisesti merkitseviä sekä tulos- ja voittopalkkioiden saannin suhteen että niiden suhteellisen osuuden kokonaisansioista kanssa. fi
dc.format.extent 70
dc.language.iso fi en
dc.title Tulospalkkaus ja taloudellisen riskin jakaminen henkilöstön ja yritysten kesken Suomessa 2002-2009 fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Economics en
dc.contributor.department Department of Accounting en
dc.contributor.department Laskentatoimen laitos fi
dc.subject.keyword palkitsemisjärjestelmät
dc.subject.keyword henkilöstö
dc.subject.keyword tulospalkkaus
dc.subject.keyword riski
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201111181614
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Accounting en
dc.programme.major Laskentatoimi fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon laskentatoimi
dc.subject.helecon accounting
dc.subject.helecon yritykset
dc.subject.helecon companies
dc.subject.helecon henkilöstö
dc.subject.helecon personnel
dc.subject.helecon kannustaminen
dc.subject.helecon incentives
dc.subject.helecon palkkiot
dc.subject.helecon remuneration
dc.subject.helecon tulos
dc.subject.helecon return
dc.subject.helecon palkka
dc.subject.helecon pay
dc.subject.helecon riski
dc.subject.helecon risk
dc.subject.helecon Suomi
dc.subject.helecon Finland
dc.ethesisid 12570
dc.date.dateaccepted 2011-06-16
dc.location P1 I


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account