Tulospalkkaukseen suhtautuminen suomalaisissa yrityksissä - Vertailu henkilöstön ja organisaation näkökulmien välillä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Setälä, Maria
dc.date.accessioned 2011-11-14T11:23:57Z
dc.date.available 2011-11-14T11:23:57Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/667
dc.description.abstract TUTKIELMAN TAVOITTEET Tulospalkkauksen lisääntyneestä suosiosta huolimatta sen toiminnasta ja hyödyllisyydestä on hyvin ristiriitaisia mielipiteitä. Tulospalkkauksen suuri suosio Suomessa osoittaa selvästi sen, että työnantajapuoli suhtautuu tulospalkkioihin hyvin myönteisesti. Sen sijaan ei ole juurikaan tutkittu, miten henkilöstö suhtautuu tulospalkkiojärjestelmiin. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää mitä eroja ja yhtenevyyksiä henkilöstön ja organisaation tulospalkkioihin suhtautumisessa on ja mitkä asiat näitä eroja ja yhtäläisyyksiä selittävät. Ennen kuin eroja ja yhtäläisyyksiä voidaan vertailla, tutkitaan miten kumpikin osapuoli tahollaan suhtautuu tulospalkkiojärjestelmiin. Tutkimuksen keskiössä on erityisesti tulospalkkioiden mahdollinen henkilöstöä motivoiva vaikutus sekä muut merkitykset joilla tulospalkkioiden laaja-alaista käyttöönottoa perustellaan. Tutkielmassa pyritään saamaan käsitys myös siitä, onko tulospalkkioiden käyttäminen ylipäätään kannattavaa. LÄHDEAINEISTO Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena case/field-tutkimuksena. Tutkimuksen aineisto koostuu neljässä suomalaisessa yrityksessä tehdyistä haastatteluista. Organisaation näkökulman kartoittamiseksi haastateltiin palkitsemisasioista vastaavia tai niiden kanssa läheisesti työskenteleviä henkilöitä. Henkilöstön näkökulmaa edustavat puolestaan henkilöstön haastattelut eri organisaatiotasoilla. Ylin johto on jätetty tutkimuksen ulkopuolelle siitä syystä, että heidän tulospalkkiojärjestelmät yleensä poikkeavat merkittävästi muun henkilöstön tulospalkkiojärjestelmistä. TULOKSET Tutkimuksen tuloksista käy ilmi, että organisaation ja henkilöstön näkökulmien välillä on sekä eroja että yhtäläisyyksiä. Merkittävin näkökulmien välinen ero on se, että työnantajapuoli uskoo tulospalkkioiden vahvaan motivointivaikutukseen, vaikka henkilöstö ei koe tulospalkkioita juurikaan motivoiviksi. Tulospalkkioiden sijaan henkilöstöä motivoivat työyhteisö, työ itsessään, haasteet ja tavoitteet. Näkökulmien väliset yhtäläisyydet liittyvät tulospalkkioiden merkityksiin. Molempien osapuolien mielestä tulospalkkioilla oli työntekoa ohjaavaa konkreettista merkitystä, yrityksen arvoista ja tavoitteista kielivää viestintämerkitystä sekä rahan käyttöön liittyvää kulutusmerkitystä. Motivaatiomerkityksen puuttumisesta huolimatta tulospalkkioiden merkitykset voivat perustella niiden olemassaolon kannattavuuden. AVAINSANAT palkitseminen, tulospalkkaus, henkilöstö, motivaatioteoriat, agenttiteoria fi
dc.format.extent 91
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Tulospalkkaukseen suhtautuminen suomalaisissa yrityksissä - Vertailu henkilöstön ja organisaation näkökulmien välillä fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Economics en
dc.contributor.department Department of Accounting en
dc.contributor.department Laskentatoimen laitos fi
dc.subject.keyword palkitseminen
dc.subject.keyword tulospalkitseminen
dc.subject.keyword henkilöstö
dc.subject.keyword motivaatioteoriat
dc.subject.keyword agenttiteoria
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201111181579
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Accounting en
dc.programme.major Laskentatoimi fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon laskentatoimi
dc.subject.helecon accounting
dc.subject.helecon työ
dc.subject.helecon work
dc.subject.helecon tulos
dc.subject.helecon return
dc.subject.helecon palkka
dc.subject.helecon pay
dc.subject.helecon asenteet
dc.subject.helecon attitudes
dc.subject.helecon henkilöstö
dc.subject.helecon personnel
dc.subject.helecon motivaatio
dc.subject.helecon motivation
dc.subject.helecon agentit
dc.subject.helecon agents
dc.ethesisid 12535
dc.date.dateaccepted 0011-05-10
dc.location P1 I


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account