Taitovinoutunut tekninen muutos palkkaerojen kehityksen selittäjänä Vertailu Yhdysvalloista, Ranskasta ja kehittyneistä maista yleisesti

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Pyykönen, Sami
dc.date.accessioned 2011-11-14T11:23:51Z
dc.date.available 2011-11-14T11:23:51Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/639
dc.description.abstract Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää, miten teknologinen kehitys vaikuttaa työmarkkinoihin ja palkkaerojen muutoksiin Yhdysvalloissa ja Ranskassa sekä kehittyneissä maissa yleisesti. Tarkoituksena on tutkia onko taitovinoutunut tekninen muutos havaittujen palkkarakenteiden muutosten pääasiallinen syy vai löytyykö selitys työmarkkinainstituutioiden muuttuvasta roolista. Taitovinoutunut tekninen muutos tarkoittaa, että teknologinen kehitys hyödyttää enemmän taitavaa kuin taitamatonta työvoimaa. Yhteiskunnallisesti on oleellista hahmottaa, mikä on palkkaerojen muutosten pääasiallinen syy. Tutkielmani on kirjallisuuskatsaus. Teoreettisessa osiossa rakennan eksogeenisen ja endogeenisen taitovinoutuneen teknisen muutoksen mallit. Lisäksi esittelen teorian, jonka mukaan työmarkkinainstituutiot voivat palkkakompression avulla vaikuttaa Euroopassa palkkaerojen muutoksiin luomalla voittokannusteita kehittää taitamatonta työvoimaa hyödyntäviä teknologioita. Kirjallisuuskatsauksessa käsittelen keskeiset ekonometriset tutkimukset, jotka tutkivat palkkarakenteen muutosta taitovinoutuneen teknisen muutoksen näkökulmasta. Tutkielman tulosten perusteella taitovinoutunut tekninen muutos pystyy selittämään merkittävän osan sekä Yhdysvaltojen että kehittyneiden maiden palkkaerojen noususta, kun huomioidaan erot suhteellisen tarjonnan kasvussa ja työmarkkinainstituutioissa. Tekninen muutos pystyy selittämään osan myös Ranskan palkkarakenteen muutoksesta, muttei valtaosaa, vaikka huomioitaisiin edellä mainitut tekijät. Palkkaerojen kasvun dynamiikka Yhdysvalloissa muuttui 1980-luvun jälkeen aiempiin vuosikymmeniin nähden siten, että nyt kasvu keskittyi lähes täysin palkkajakauman ylimpään 10 prosenttiin. Teoria pystyy mahdollisesti selittämään kehityksen, mutta se ei pysty selittämään miksi vastaavaa muutosta ei tapahtunut Ranskassa. Tulosten pohjalta voidaan osoittaa, ettei taitovinoutunut tekninen muutos tavoita kaikkia pääasiallisia palkkarakenteen muutoksen takana olevia tekijöitä. Muuttuvat instituutiot pystyvät selittämään oleellisen osan kehityksestä ja erityisesti maiden välisistä eroista. Todennäköisesti taitovinoutuneen teknisen muutoksen malli ei ota instituutioiden monisäikeistä roolia tarpeeksi kattavasti huomioon. Instituutiot voivat rajoittaa paikallisesti kehittyneet maat kattavan teknisen muutoksen vaikutusta palkkaerojen kasvuun, mutta samalla todennäköisesti hidastuu teknisen muutoksen mahdollistama tarpeellinen talouden rakenteiden uudistuminen. Rakenteiden uudistuminen on välttämätöntä, jotta tekninen kehitys jatkuu vahvana tulevaisuudessakin. fi
dc.format.extent 105
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Taitovinoutunut tekninen muutos palkkaerojen kehityksen selittäjänä Vertailu Yhdysvalloista, Ranskasta ja kehittyneistä maista yleisesti fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Economics en
dc.contributor.department Department of Economics en
dc.contributor.department Taloustieteen laitos fi
dc.subject.keyword ekso- ja endogeeninen taitovinoutunut tekninen muutos
dc.subject.keyword työmarkkinainstituutiot
dc.subject.keyword suhteelliset palkkaerot
dc.subject.keyword korkeakoulutettujen suhteellinen tarjonta
dc.subject.keyword kansainvälinen vertailu
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201111181551
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Economics en
dc.programme.major Kansantaloustiede fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon kansantaloustiede
dc.subject.helecon economics
dc.subject.helecon kansantalous
dc.subject.helecon national economy
dc.subject.helecon benchmarking
dc.subject.helecon benchmarking
dc.subject.helecon kansainvälinen
dc.subject.helecon international
dc.subject.helecon muutos
dc.subject.helecon change
dc.subject.helecon työmarkkinat
dc.subject.helecon labour market
dc.subject.helecon palkka
dc.subject.helecon pay
dc.subject.helecon työnjako
dc.subject.helecon work distribution
dc.subject.helecon akateeminen työvoima
dc.subject.helecon academic staff
dc.ethesisid 12507
dc.date.dateaccepted 2011-01-11
dc.location P1 I


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse