Taloustietoni 1.0 – Visuaalisia ratkaisuja talouden ja politiikan ymmärtämisen avuksi

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Rajasalo, Heikki
dc.contributor.author Törrö, Hannele
dc.date.accessioned 2012-12-14T12:24:03Z
dc.date.available 2012-12-14T12:24:03Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/6297
dc.description.abstract Taloustietoni 1.0 on nettisivuston luonnos. Se sisältää konseptiehdotuksen nettisivustosta, jossa on esimerkkinä sisällöstä perustalouskäsitteitä kuvitettuna ja selitettynä, talouden suhdeverkostoa kuvaava animaatio ja talousteorian esittelevä animaatio. Visuaaliset ratkaisut perustuvat ensisijaisesti lähtökohtiin ja tavoitteisiin, joita hahmottelin tutkimalla noviisin ja talouspolitiikan asiantuntijan välisiä eroja tietojen määrässä, jäsennystavoissa ja toimintastrategioissa. Tietoni noviiseista ja asiantuntijoista perustuvat heitä luonnehtiviin teorioihin, kahteen nuorten politiikkakiinnostusta selvittäneeseen tutkimukseen ja tekemiini haastatteluihin. Haastattelin kuutta noviisia ja kahta asiantuntijaa. Noviisin ja asiantuntijan eroja hahmotin tiedon laadussa, mielipiteissä, mielikuvissa ja tiedonkeruussa. Noviisi näkee talouspoliittisen uutisen informaation irrallisena, kun taas asiantuntijan kokonaisvaltainen tietorakenne auttaa häntä sijoittamaan uutisten informaatiota kontekstiin. Noviisi ei usein osaa muodostaa mielipiteitä, asiantuntija osaa. Noviisi torjuu politiikan hahmot vieraina, asiantuntija tutustuu toimijoiden mielipide-eroihin. Noviisilla ei ole aikaa kerätä tietoa, asiantuntija perehtyy työajalla. Noviisin tietä kohti asiantuntijuutta pyrin helpottamaan Taloustietoni 1.0 -konseptilla, jonka avulla lukija voi rakentaa ja päivittää tietoaan taloudesta ja politiikasta ja käyttää tietoa mielipiteiden muodostamiseen. Huomioin visuaalisissa ratkaisuissa valitsemani arvot, hahmottelemani tietorakenteen ja oppimista helpottavat teoriat. Arvoina pidin pyrkimystä jakaa, ymmärtää ja arvostaa erilaisia näkökulmia. Tietorakenteessa uutiset ovat tärkeänä tiedonlähteenä. Talouden peruskäsitteet, historia ja teoriat muodostavat pohjan uutisten tiedolle päivän talouspoliitikasta ja arvioista siitä, mitä päätöksistä seuraa. Oppimista helpottavista teorioista oleellisiksi näkökulmiksi muodostuivat mm. seuraavat seikat. Kokonaisuudesta yksityiskohtiin zoomaaminen helpottaa ymmärtämistä. Tiedolle ominaisesta kontekstisidonneisuudesta voi päästä kytkemällä teorioita ja käsitteitä erityyppisiin konteksteihin ja yksityiskohtiin. Käytännössä on tehokkainta opetella asioita niissä konteksteissa, joissa tietoa käytetään. (Hierarkia)suhteet ovat helpommin ymmärrettävissä kuvista kuin sanoista. Yksinkertaistettua piirroshahmoa voidaan käyttää samastumisen vahvistamiseen, yksilöä esittävä valokuva korostaa toiseutta. Kaikki haastatellut kokivat Taloustietoni 1.0 -nettisivuston käsitteet helpoiksi. Useammat heistä saivat positiivisemman kuvan taloudesta. Haastateltavien mielestä kuvitukset nopeuttivat ja varmistivat ymmärrystä, selkeyttivät ja auttoivat muistamaan. Erityisesti talousteoriasta kertovan animaation koettiin antaneen lisäymmärrystä. He olivat kuitenkin epävarmoja siitä, mitä hyötyä tiedosta on heille. Taloustietoni 1.0:aa olisi hyvä kehittää entistä vahvemmin tietoon syventymisen ja tiedon käyttämisen suuntaan. fi
dc.format.extent 106
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.relation.haspart Talous ja luottamus -animaatio Talouden suhdeverkosto -animaatio
dc.subject.other Graphic design en
dc.title Taloustietoni 1.0 – Visuaalisia ratkaisuja talouden ja politiikan ymmärtämisen avuksi fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Department of Media en
dc.contributor.department Median laitos fi
dc.subject.keyword Talous fi
dc.subject.keyword politiikka fi
dc.subject.keyword kuvitus fi
dc.subject.keyword ymmärrettävyys fi
dc.subject.keyword oppiminen fi
dc.subject.keyword nettisivusto fi
dc.subject.keyword visuaalinen suunnittelu fi
dc.subject.keyword uutiset fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201211243406
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Vapaasalo, Tapio
dc.programme Degree Programme in Graphic Design en
dc.programme Graafisen suunnittelun koulutusohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account