Luovuutta on -- Kuinka ylläpitää ikäihmisten luovuutta kuvataiteen keinoin?

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Kupiainen, Reijo
dc.contributor.author Saarnio, Maija
dc.date.accessioned 2012-12-14T11:13:27Z
dc.date.available 2012-12-14T11:13:27Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/6285
dc.description.abstract Opinnäyte käsittelee Wilhelmiinan asumispalvelukeskuksesta kesällä 2011 kootun taiteilijaryhmän Luovuutta on – nimistä ryhmänäyttelyä esimerkkinä siitä, kuinka ylläpitää ikäihmisten luovuutta kuvataiteellisilla keinoilla. Näyttelyprojekti koostui yhdeksästä tapaamiskerrasta, mikäli avajaiset ja taiteilijaryhmäläisten epävirallisemmat tapaamiset jätetään laskematta. Näyttelyprojektin ideana oli innostaa ikäihmiset tekemään jotain heille mahdollisesti uutta ja työskentelemään kohti yhteistä päämäärää. Ikäihmisten luovuuden ylläpitäminen on yksi kenttä, jolla visuaalisen kulttuurin alalla on vielä käyttämättömiä mahdollisuuksia. Opinnäytteessäni pyrin valoittamaan tätä kenttää. Käytin tutkimuksessani etnografista tutkimusmetodia. Tiedonkeruumenelminäni olivat valokuvaus, projektipäiväkirjan kirjoittaminen, taiteilijaryhmäläisten kanssa keskustelu ja haastattelu. Tutkimuksen keskeisiä teemoja ovat luovuus, sosiaalisuus, positiivisuuden ylläpitäminen ja tahto tehdä hyvää. Oma roolini oli toimia osallistuvana havainnoitsijana. Tutkimus vahvisti alkuperäistä olettamustani siitä, kuinka vastaavanlaisille kuvataiteellisille projekteille on ikäihmisten parissa kysyntää. Taidenäyttelyprojekti onnistui suunnitelmien mukaisesti ja sain taiteilijaryhmäläiset innostumaan omasta ideastani. Jos Luovuutta on -näyttelyprojekti antoi taiteiljaryhmäläisille kokemuksia siitä, millaisia mahdollisuuksia omien ajatusten julkituomiseen kuvataide antaa ja miten se samalla tekee ihmisen näkyväksi myös muiden silmissä taiteen tekijänä, uuden luojana, uskon, että taide on näin toiminut osaltaan opittujen tapojen rikkojana. Mahdollisuus vaikuttaa ja tehdä valintoja tulevat näin myös tuetuksi. Luovuutta on-näyttelyprojekti sivuaa osaltaan myös taideterapeuttista kuvan tekemistä. Sen perimmäisenä ideana oli kokeilla sitä, kuinka ikäihmiset lähtevät mukaan taidenäyttelyn tekemiseen. Halusin työskennellä kohti selkeää päämäärää. Opinnäytteeni sosiaalinen aspekti tulee esille yhteisten työskentelykertojen myötä. Avajaisten kautta pyrin osaltaan myös vahvistamaan ja ylläpitämään taiteilijaryhmäläisten välejä omiin sukulaisiin ja ystäviin. Tarkoitus oli tehdä näkyväksi heidän omaa ilmaisuaan ja ääntään taiteen keinoin. Yhteisten työskentelykertojen myötä myös ryhmän välillä syntyi toivottua yhteenkuuluvuutta ja ryhmähenkeä. Taiteen tekeminen toimi näin osaltaan ryhmäytymisen välineenä. Tutkimukseni ei ollut gerontologinen tutkimus, sillä opinnäytteeni ei käsittele itse vanhenemisen prosessia. Jossain mielessä oma taidenäyttelyprojektini oli taidegerontologinen kokeilu. Painotin itse tekemisen tärkeyttä, jättäen toisaalta tietoisesti huomiomatta itse ikääntymisen prosessin. Projektini tarkoitus oli luoda myös kulttuurista tasa-arvoa näkemällä ikäihmiset taiteen tekijöinä. fi
dc.format.extent 90
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.relation.haspart Luovuutta on -ryhmänäyttely 12.9.-2.10.2011
dc.subject.other Visual culture en
dc.title Luovuutta on -- Kuinka ylläpitää ikäihmisten luovuutta kuvataiteen keinoin? fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Department of Art en
dc.contributor.department Taiteen laitos fi
dc.subject.keyword luovuus fi
dc.subject.keyword taidegerontologia fi
dc.subject.keyword etnografinen tutkimus fi
dc.subject.keyword sosiaalisuus fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201210043230
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Kupiainen, Reijo
dc.programme Master's Degree Programme in Visual Culture en
dc.programme Visuaalisen kulttuurin maisteriohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account