Adaptive Emotion Based Decision Model for a Social Robot

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Insua, David Ríos
dc.contributor.author Sutinen, Martti
dc.date.accessioned 2012-11-23T06:36:12Z
dc.date.available 2012-11-23T06:36:12Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/6097
dc.description.abstract This thesis introduces a computational model of emotions and decisions for a robot, which interacts meaningfully in a social context. The decision making framework is based on multi-attribute utility theory, but it contains a dynamic and adaptive emotional model which basically acts as a preference and perception manipulator. The emotional model is based on event appraisal with discrete emotion categories. Events are assessed using dimensions of utility and probability as well as expectations. The model uses the concepts of core affect and attributed affect to create a multilevel emotion consisting of moods and emotional events. Personality traits are used to create different emotional dynamics by modifying relevant parameters. Attitudes and relationships, understood through attributed affect and classical conditioning, make the robot emotions more believable. The robot learns from user actions and makes predictions about them and environment changes according to probabilistic models. Subjective well-being and human need hierarchy are used as the basis for the preferences which the visceral state affects. The model is inspired by the computational models Cathexis, FLAME, EMA, TAME and Roboceptionist, and is an expanded version of the model used in AISoy1 robot. The framework combines extensive psychological research and requires validation en
dc.description.abstract Työssä kehitetään tunteiden ja päätösten laskennallinen malli robotille, jotta se voisi käyttäytyä sosiaalisissa tilanteissa järkevästi. Päätöksentekomalli perustuu monitavoitteeseen arvoteoriaan, mutta sitä on muutettu niin, että tunnemalli säätelee mieltymyksiä sekä tulkintaa dynaamisesti ja mukautuvasti. Tunnemalli perustuu tapahtuma-arviointiin ja diskreetteihin tunnekategorioihin. Tapahtumia arvioidaan käyttämällä hyötyä, todennäköisyyksiä sekä odotuksia ulottuvuuksina. Malli käyttää ydintunnetilaa ja liitettyä tunnetilaa luodakseen monikerroksisen tunteen, joka sisältää mielialan ja tunteikkaita tapahtumia. Persoonallisuuspiirteillä saadaan aikaan monipuolisia tunnedynamiikkoja säätämällä asianmukaisia parametreja. Asenteet ja suhteet tekevät robotista uskottavamman, ja ne ymmärretään liitetyn tunnetilan sekä klassisen ehdollistamisen avulla. Robotti oppii käyttäjän teoista ja tekee niistä sekä ympäristön kehityksestä ennusteita todennäköisyyspohjaisilla malleilla. Subjektiivinen hyvinvointi ja ihmisen tarvehierarkia antavat mieltymysten painotukselle pohjan, jota robotin sisäinen tila muokkaa. Laskennalliset mallit Cathexis, FLAME, EMA, TAME and Roboceptionist inspiroivat mallia, joka on laajennettu versio AISoy1 robotin mallista. Kehys yhdistää laajaa psykologista tutkimusta ja vaatii testausta. fi
dc.format.extent [14] + 74 s.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.title Adaptive Emotion Based Decision Model for a Social Robot en
dc.title Adaptiivinen tunnepohjainen päätösmalli sosiaaliselle robotille fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.department Matematiikan ja systeemianalyysin laitos fi
dc.subject.keyword tunnemalli fi
dc.subject.keyword päätöksenteko fi
dc.subject.keyword sosiaalinen robotti fi
dc.subject.keyword tapahtuma-arviointi fi
dc.subject.keyword mukautuva vuorovaikutus fi
dc.subject.keyword emotional model en
dc.subject.keyword decision making en
dc.subject.keyword social robot en
dc.subject.keyword event appraisal en
dc.subject.keyword adaptive interaction en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201211243392
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Matematiikka fi
dc.programme.mcode Mat-1
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Salo, Ahti


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account