Migraatioskenaarioiden analysointi operaattoriverkon migraatiossa synkronisesta pakettipohjaiseen tiedonsiirtoon

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Kuusisto, Seppo
dc.contributor.author Mikola, Joona
dc.date.accessioned 2012-10-30T12:25:12Z
dc.date.available 2012-10-30T12:25:12Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/6060
dc.description.abstract Tietoliikenneverkkojen kehitys on johtanut tilanteeseen, jossa kiinteän verkon teleliikennepalvelujen käyttöä on korvattu langattomilla ja IP-pohjaisilla ratkaisuilla. Verkko-operaattorit ovat tunnistaneet tämän kasvavan trendin ja ovat alkaneet muuttamaan verkkojaan IP-pohjaiseen seuraavan polven verkkoon. Verkkomigraatio on monimutkainen prosessi ja se vaatii paljon analyysityötä tuekseen. Migraatio täytyy optimoida niin, että saavutetaan maksimaalinen liikevaihto siirtymävaiheen aikana ja samalla ylläpidetään myös asiakastyytyväisyyttä. Tämä työ tutkii miten analyysejä hyödynnetään migraation hallinnassa ja ennustamisessa. Työssä esitellään kaksi eri esimerkkiä analyyseistä: Analyysiratkaisu, jolla kyetään ennustamaan liittymämäärien muutosta, sekä analyysi, jota hyödynnetään optimaalisen migraatiojärjestyksen määrittelyssä. Näistä analyyseistä saatava kokonaishyöty selviää vasta, kun projekti on edennyt hieman pidemmälle, mutta alustavat tulokset ovat rohkaisevia. Analyysejä implementoitaessa tunnistettiin tarve paremmalla analyysityökalulle tällä hetkellä käytössä olevan Microsoft Excelin tilalle. fi
dc.description.abstract The evolution of telecommunication networks has led to a situation where the usage of traditional fixed telecom services has been replaced with wireless and IP-based solutions. Network operators have identified this trend and have started to migrate their networks towards IP based Next Generation Network. Network migration is a complicated process and requires a lot of different analyses. Migration needs to be optimized so that the maximum revenue is obtained during a transition process while at the same time customer satisfaction is maintained. This thesis describes how analyses help to manage and predict migration process effectively. Two separate analysis solutions are presented: A tool to predict the development of customer amounts and a tool that helps to obtain the most optimal migration order. The overall benefits of these tools will become evident in the future when the migration has progressed further but the first obtained results are encouraging. During the implementation of the analyses it was identified that a more evolved analysis platform is needed to replace Microsoft Excel currently in use. en
dc.format.extent [8] + 71 s.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.title Migraatioskenaarioiden analysointi operaattoriverkon migraatiossa synkronisesta pakettipohjaiseen tiedonsiirtoon fi
dc.title Analysis of Migration Scenarios from Synchronous to Packet Transmission in an Operator Network en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.contributor.department Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitos fi
dc.subject.keyword TDM en
dc.subject.keyword NGN en
dc.subject.keyword migration en
dc.subject.keyword analysis en
dc.subject.keyword TDM fi
dc.subject.keyword NGN fi
dc.subject.keyword migraatio fi
dc.subject.keyword analyysi fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201210313337
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Tietoverkkotekniikka fi
dc.programme.mcode S-38
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Kantola, Raimo
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account