Learning Centre

Primääriselle näköaivokuorelle kohdistetun transkraniaalisen magneettistimulaation aiheuttamat vasteet aivosähkökäyrässä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Silvanto, Juha
dc.contributor.author Kallioniemi, Elisa
dc.date.accessioned 2012-10-30T12:25:06Z
dc.date.available 2012-10-30T12:25:06Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/6058
dc.description.abstract Yhdistämällä transkraniaalinen magneettistimulaatio (TMS) ja aivosähkökäyrä (EEG) voidaan aivokuoren reaktiivisuutta ja konnektivisuutta tutkia ei-invasiivisesti. Menetelmä on vielä melko vähän sovellettu, sillä TMS aiheuttaa EEG:hen suuria artefaktoja, joita on vaikea poistaa nykyisillä signaalinkäsittelymenetelmillä. Tässä diplomityössä EEG:n mittaus ja primäärisen näköaivokuoren TMS-stimulointi (TMS-EEG) suoritettiin samanaikaisesti. Tavoitteena oli käyttää riippumattomien komponenttien analyysiä (ICA) artefaktojen poistoon ja tarkastella stimulaation aiheuttamia EEG-vasteita ja keinotekoisia näköhavaintoja eli fosfiineja. Diplomityö käsitti TMS-EEG- ja TMS-mittaukset, joissa molemmissa käytettiin viittä eri paripulssi-, yhtä yksittäispulssi- sekä yhtä kontrolliprotokollaa. Työssä ICA:ta sovellettiin primääriseltä näköaivokuorelta mitattuun EEG:hen ja tutkittiin paripulssiprotokollien aiheuttamia primäärisen näköaivokuoren vasteita ihmisillä ensimmäistä kertaa. Työssä havaittiin, että ICA soveltui artefaktojen poistoon primäärisen näköaivokuoren EEG:stä. Lisäksi paripulssiprotokollien aiheuttamista vasteista ei löydetty eroavaisuuksia verrattaessa niitä yksittäispulssiprotokollan vasteisiin. Vain vasteiden spatiaalinen leviäminen erosi merkittävästi. Data-analyysi paljasti kuitenkin mittausasetelmassa lukuisia ongelmia, jotka tulisi korjata ennen kuin luotettavia johtopäätöksiä voidaan tehdä. fi
dc.description.abstract By combining transcranial magnetic stimulation (TMS) and electroencephalography (EEG) cortical excitability and connectivity can be studied non-invasively. However, the method is still at an early stage as TMS causes large muscle artefacts to the EEG that are difficult to remove with the existing signal processing methods. In this master's thesis the combination of simultaneous TMS and EEG (TMSEEG) was applied to the primary visual cortex. The aim was to use independent component analysis (ICA) to clean the data from artefacts and to explore the neural EEG responses and artificial visual percepts, phosphenes, evoked by the stimulation. The thesis covered a TMS-EEG and a TMS study, which both had five different paired-pulse protocols, a single pulse protocol, and a control protocol. This was the first time ICA was applied to the primary visual cortex EEG, as well as the first time the human primary visual cortex neural responses to paired-pulse TMS were studied. It was found that ICA removed the TMS-evoked artefacts from the primary visual cortex EEG. In addition, the responses to the paired-pulse stimulation showed no significant differences when compared with the single pulse protocol. Only the spatial spreading of the responses differed significantly. However, the data analysis revealed several problems in the experimental design that need to be fixed before reliable conclusions can be drawn. en
dc.format.extent [8] + 73 s.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.title Primääriselle näköaivokuorelle kohdistetun transkraniaalisen magneettistimulaation aiheuttamat vasteet aivosähkökäyrässä fi
dc.title Electroencephalography responses evoked by transcranial magnetic stimulation on the primary visual cortex en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.contributor.department Elektroniikan laitos fi
dc.subject.keyword transcranial magnetic stimulation en
dc.subject.keyword TMS en
dc.subject.keyword electroencephalography en
dc.subject.keyword EEG en
dc.subject.keyword evoked potential en
dc.subject.keyword visual cortex en
dc.subject.keyword phosphene en
dc.subject.keyword transkraniaalinen magneettistimulaatio fi
dc.subject.keyword TMS fi
dc.subject.keyword aivosähkökäyrä fi
dc.subject.keyword EEG fi
dc.subject.keyword herätepotentiaali fi
dc.subject.keyword näköaivokuori fi
dc.subject.keyword fosfiini fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201210313335
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Sovellettu elektroniikka fi
dc.programme.mcode S-66
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Sepponen, Raimo
dc.location P1 fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_05180
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 45345
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics