Towards agile product and portfolio management

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Lassenius, Casper, Professor
dc.contributor.author Vähäniitty, Jarno
dc.date.accessioned 2012-10-22T08:30:05Z
dc.date.available 2012-10-22T08:30:05Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.isbn 978-952-60-4506-1 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-4505-4 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/6046
dc.description.abstract Small growing software enterprises are an increasingly important source of innovation and employment. They strive to productize the technologies that enable their key business idea(s), but often offer professional services and custom development projects as well to balance cash flow and share risk. This requires the integration of long-term product and business planning with modern, flexible but controlled approaches to software development promoted by the agile/lean software development movement. There is still little empirical research on agile software development, and most of the practitioner literature has concentrated on the perspective of a single team in an individual development project, leaving the links to product and portfolio management largely unaddressed. Likewise, existing literature on product and portfolio management essentially views development as an activity that can be planned in advance and then executed according to the plan. This gap in theory is problematic for small software organizations who, in order to remain operationally effective, need to maintain the big picture of the ongoing work of the development staff and align this with the long-term plans of the enterprise. This dissertation summarizes existing and presents new understanding for linking product and portfolio management with modern development methodologies such as Scrum in the face of the practical realities that may apply to many small software organizations. The research approach taken is that of design science and constructive research. The results are based on both findings from qualitative, participative action research -type case studies and a synthesis of related work based on a systematic review of research and practitioner literature. As results, we propose a framework that shows how the three key processes that should connect business and development decision-making - product roadmapping, release planning and different levels of portfolio management - can be understood in the context of organizations striving for agile software development. We also present an example of how a product roadmap can be visualized, state that explicit portfolio management is under certain conditions crucial for small organizations as well, and provide guidelines for it. As proof-of-concept, we present Agilefant (www.agilefant.org), an open source support tool for managing a portfolio of activities of which some - though not necessarily all - are planned and managed using backlogs with hierarchical work item structures. We propose that this provides transparency to business priorities while still enabling just-in-time elaboration required by agile software development. en
dc.description.abstract Pienet, kasvavat ohjelmistoyritykset ovat entistä tärkeämpiä työllisyydelle ja teollisuuden innovaatiokyvylle. Pienten ohjelmistoyritysten erityishaasteena on tasapainoilu tuote- ja palveluliiketoiminnan välillä. Siinä onnistuminen vaatii kuitenkin kasvavissa määrin kykyä yhdistää pitkän tähtäimen tuote- ja liiketoimintasuunnittelua moderneihin, ns. ketterän ohjelmistokehityksen menetelmiin. Ketterästä ohjelmistokehityksestä on toistaiseksi vain vähän korkealaatuista tutkimustietoa. Alan kirjallisuus on tähän mennessä käsitellyt ketteriä menetelmiä enimmäkseen yksittäisen kehitystiimin ja/tai ohjelmistoprojektin näkökulmasta. Käytännön haasteeksi nousee kuitenkin ketterien menetelmien yhdistäminen tuotehallintoon sekä moniprojektiympäristön johtamiseen - joita käsittelevä kirjallisuus jättää ketterät menetelmät pitkälti huomiotta. Käynnissä olevien projektien ja muun toiminnan kokonaiskuvan hahmottaminen ja liiketoiminnallisesti tarkoituksenmukainen priorisointi ovat kuitenkin keskeisiä käytännön haasteita monissa pienissä ohjelmisto-organisaatioissa. Tässä väitöskirjassa käsitellään tuotehallinnon ja projektisalkun hallinnan roolia ketterissä ohjelmistokehitysmenetelmissä (esim. Scrum) pienten ohjelmisto-organisaatioiden erityispiirteitä huomioiden. Aiheen käytännönläheisyyden vuoksi tutkimuksen empiiriseksi lähestymistavaksi valittiin konstruktiivinen, laadullinen osallistuva toimintatutkimus joukossa tapausyrityksiä. Tulosten positioinniksi suoritimme systemaattisen kirjallisuuskatsauksen joka tieteellisen kirjallisuuden lisäksi kattoi myös ammatinharjoittajille suunnattua kirjallisuutta. Tutkimuksen tuloksena syntyi malli joka esittää miten liiketoiminta- ja ohjelmistokehitystä yhdistävät avainprosessit - tuotekehityksen tiekartoitus, tuotejulkaisujen suunnittelu sekä tuote- ja projektisalkun hallinnan eri tasot - voidaan ymmärtää kohti ketterää ohjelmistokehitystä pyrkivissä organisaatioissa. Esitämme myös esimerkin tuotekehityksen tiekartasta, selitämme miksi tietoinen "tekemissalkun" hallinta on ainakin tietyissä tilanteissa keskeistä myös pienille organisaatioille ja tarjoamme ohjeita siihen. Mallin toiminnalliseksi validoinniksi työssä esitellään Agilefant (www.agilefant.org), avoimen lähdekoodin työkalu ketteriä menetelmiä kokonaan tai osittain noudattavan organisaation töiden hallintaan. Agilefant täydentää ketterien menetelmien mukaista työlista-ajattelua mahdollistamalla myös työn osituksen hierarkkisia rakenteita käyttäen. Esitämme, että tämä edistää liiketoiminnallisten tavoitteiden näkyvyyttä sallien myös ketterien menetelmien mukaisen vaatimusten juuri-oikeaan-tarpeeseen tarkentamisen. fi
dc.format.extent 215
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 15/2012
dc.relation.haspart [Publication 1]: Jarno Vähäniitty. 2005. A tentative framework for connecting long-term business and product planning with iterative & incremental software product development. In: Kevin Sullivan (editor). Proceedings of the 7th International Workshop on Economics-Driven Software Engineering Research (EDSER 2005) in conjunction with the 27th International Conference on Software Engineering (ICSE 2005). St. Louis, Missouri, USA. 15 May 2005. New York, NY, USA. ACM. ACM SIGSOFT Software Engineering Notes, volume 30, number 4, 4 pages. ISBN 1-59593-118-X.
dc.relation.haspart [Publication 2]: Jarno Vähäniitty. 2003. Key decisions in strategic new product development for small software product businesses. In: Proceedings of the 29th EUROMICRO Conference "New Waves in System Architecture" (EUROMICRO 2003). Belek - Antalya, Turkey. 1-6 September 2003. Los Alamitos, California, USA. IEEE Computer Society. Pages 375-383. ISBN 0-7695-1996-2.
dc.relation.haspart [Publication 3]: Jarno Vähäniitty, Casper Lassenius, Kristian Rautiainen, and Pasi Pekkanen. 2009. Long-term planning of development efforts by roadmapping - a model and experiences from small software companies. In: Juan E. Guerrero (editor). Proceedings of the 35th EUROMICRO Conference on Software Engineering and Advanced Applications (EUROMICRO-SEAA 2009). Patras, Greece. 27-29 August 2009. Los Alamitos, California, USA. IEEE Computer Society. Pages 300-305. ISBN 978-0-7695-3784-9.
dc.relation.haspart [Publication 4]: J. Vähäniitty, K. Rautiainen, and C. Lassenius. 2010. Small software organizations need explicit project portfolio management. IBM Journal of Research and Development, volume 54, number 2, Issue on Business Value through Software Development, paper 1, 12 pages.
dc.relation.haspart [Publication 5]: Jarno Vähäniitty and Kristian Rautiainen. 2005. Towards an approach for managing the development portfolio in small product-oriented software companies. In: Proceedings of the 38th Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS 2005). Big Island, Hawaii, USA. 3-6 January 2005. Los Alamitos, California, USA. IEEE Computer Society. 10 pages. ISBN 0-7695-2268-8.
dc.relation.haspart [Publication 6]: Jarno Vähäniitty and Kristian Rautiainen. 2008. Towards a conceptual framework and tool support for linking long-term product and business planning with agile software development. In: Proceedings of the 1st International Workshop on Software Development Governance (SDG 2008) in conjunction with the 30th International Conference on Software Engineering (ICSE 2008). Leipzig, Germany. 12 May 2008. New York, NY, USA. ACM. Pages 25-28. ISBN 978-1-60558-035-7.
dc.subject.other Computer science en
dc.title Towards agile product and portfolio management en
dc.title Kohti ketterää ohjelmistotuotteen ja -tekemissalkun hallintaa fi
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Science en
dc.contributor.department Tietotekniikan laitos fi
dc.contributor.department Department of Computer Science and Engineering en
dc.subject.keyword agile en
dc.subject.keyword product backlog en
dc.subject.keyword software development en
dc.subject.keyword product management en
dc.subject.keyword portfolio management en
dc.subject.keyword Scrum en
dc.subject.keyword ketterät menetelmät fi
dc.subject.keyword tuotteen kehitysjono fi
dc.subject.keyword ohjelmistokehitys fi
dc.subject.keyword projektisalkun hallinta fi
dc.subject.keyword tuotteenhallinta fi
dc.subject.keyword Scrum fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-4506-1
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.contributor.supervisor Lassenius, Casper, Professor
dc.opn Regnell, Björn, Professor, Lund University, Sweden
dc.opn Kettunen, Petri, Postdoctoral researcher, Helsinki University, Finland
dc.rev Regnell, Björn, Professor, Lund University, Sweden
dc.rev Tyrväinen, Pasi, Professor, University of Jyväskylä, Finland
dc.date.defence 2012-02-10


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse