Learning Centre

Ägaren till en sulfitcellulosafabrik, vars årsproduktion uppgär till 9.000 ton, och vilken är försedd med en i en rymling sal befintlig torkmaskin, är sinnad att avyttra torkmaskinen och i stället därstädes uppställa en eller två pappersmaskiner för framställning av tryckpapper och lumpfritt skrivpapper. För erforderliga bimaskiner m.m. vore meningen att göra en tillbyggnad i anslutning till maskinsalen

 |  Login

Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics